Raadszaal helemaal volgeboekt voor ‘asieldebat’

STEENBERGEN – Voor het ‘asieldebat’ dat de gemeenteraad maandagavond 9 november gaat voeren hebben zich tot nu toe al 120 belangstellenden aangemeld, van wie er 19 hebben aangegeven ook het woord te willen voeren.

Bij de oordeelsvormende vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis, die om 19.30 uur begint, is maximaal ruimte voor 120 mensen op de publieke tribune. Aanmelden kan niet meer, nu zich 120 belangstellenden hebben aangemeld.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een uur uit te trekken voor alle insprekers, wat betekent dat de totale spreektijd onder hen wordt verdeeld.

Politiek in debat

Vervolgens gaan de fracties zich in het openbaar beraden over het collegevoorstel om de opvang mogelijk te maken van twee- tot driehonderd (één procent van het inwonertal van de gemeente) vluchtelingen – voornamelijk gezinnen – op minimaal twee verschillende locaties, gedurende een periode van maximaal twee jaar.

De raad kan er ook voor kiezen om deze optie niet neer te leggen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), insteken op tijdelijke crisis- en of noodopvang, of meer huisvesting realiseren t.b.v. statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

'Dit zet weer veel kwaad bloed bij de bevolking'

Woordvoerder Danker Kouwen van ‘Geen Azc in Stb’ vindt dat burgemeester en wethouders in ieder geval niet hebben geluisterd naar wat volgens hem een grote meerderheid van de bevolking heeft aangegeven. ,,De burgers worden wéér geschoffeerd. Het heeft er alle schijn van dat alles van tevoren al is bepaald.’’ ,,Dit zet veel kwaad bloed,’’ stelt ook Sander Booij van AZC Alert en ‘Steenbergen in verzet!’.

Beide groeperingen zullen maandagavond opnieuw van zich laten horen en roepen gelijkgestemden op voor een gezamenlijke tocht, van de Markt naar het gemeentehuis, dat volgens Booij te klein zal zijn om alle tegenstanders te herbergen. ,,Ik heb daarom al gevraagd of er desnoods buiten een videoscherm kan worden geplaats, zodat iedereen de vergadering ter plekke toch kan volgen.’’