Raadspartijen stellen vragen rond corona

STEENBERGEN – Hoewel de gemeenteraad op dit moment niet samenkomt, volgen de raadsleden natuurlijk de ontwikkelingen in de samenleving op de voet. Vanuit verschillende fracties zijn er de afgelopen tijd vragen gesteld aan het college die allen betrekking hebben op de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

PvdA

De PvdA uitte vorige week al haar zorgen over de tekorten bij de Voedselbank. Fractievoorzitter Nadir Baali vroeg of het college bereid is om de Voedselbank financieel te ondersteunen. Ook wilde hij weten of het gemeentelijk beleid op dit moment genoeg mogelijkheden biedt om inwoners die op korte, (en lange) termijn financieel lastig zitten, te helpen. Verder vroeg hij om de oproep tegen hamsteren expliciet zichtbaarheid te geven via allerlei informatiekanalen.

D66

De fractie van D66 maakt zich zorgen over de kansengelijkheid bij het onderwijs op afstand zoals dat momenteel overal plaatsvindt. Volgens de partij is de thuissituatie van kinderen meer dan onder normale omstandigheden van invloed op de ontwikkelingskansen van de leerlingen. Fractievoorzitter Tim Huisman wil daarom o.a. weten op welke wijze de gemeente vinger aan de pols houdt bij de organisatie van thuisonderwijs voor de kinderen in onze gemeente. D66 wil verder de gevolgen van het sluiten van de scholen en kinderdagopvang op de leerachterstand van leerlingen weten.

Gewoon Lokaal!

Gewoon Lokaal! vraagt aandacht voor de situatie omtrent arbeidsmigranten. Onlangs is er beleid vastgesteld dat bepaalt dat werkgevers/huisvesters samen met de gemeente binnen 6 maanden afspraken moeten maken voor het maken van een huisvestingsplan voor arbeidsmigranten. Volgens de fractie is dat onder de huidige omstandigheden onhaalbaar en ongewenst en daarom wil GL! van het college weten of er uitstel verleend kan worden. Ook vraagt de partij of er signalen zijn vanuit de arbeidsmigranten zelf of zij naar huis willen maar niet kunnen. En of deze groep voldoende op de hoogte is van de instructies en maatregelen van de (Rijks) overheid.

Door: Nicole van de Donk