Raad zegt ‘nee’ tegen college-plannen stadspark

STEENBERGEN – De gemeenteraad van Steenbergen kan niet instemmen met de ontwikkelscenario’s voor het stadspark zoals voorgesteld door het college. Tijdens de oordeelvormende vergadering van woensdagavond betoogde de overgrote meerderheid van de fracties dat het park, naar wens van de inwoners, niet meer nodig heeft dan een stevige opknapbeurt.

Tijdens de zomerperiode hield de gemeente parksessies waarin bewoners en organisaties de kans kregen om hun visie en wensen voor het park uit de doeken te doen. Het aantal deelnemers hieraan was volgens de raadsleden te laag om representatief te zijn voor de gehele bevolking. Bovendien zou het college een eigen draai aan de input gegeven hebben. “Heeft het volk iets gezegd over het zichtbaar en beleefbaar maken van het vestingverleden van Steenbergen?” stelde Joop Stoeldraijer namens de PvdA een retorische vraag. “Of is het de mening van de regenten van het college? Want zij weten wat goed is voor het volk.”

Korte metten met vestingverleden

De PvdA was niet de enige die tijdens de discussie suggereerde korte metten te willen maken met eerder uitgestippelde routes om het vestingverleden van Steenbergen terug op de kaart te krijgen.

Ook Ad Theuns namens D66 was hier duidelijk over: “Ik ben nog niemand tegengekomen die enthousiast is over de plannen voor het stadspark en over het idee om het verleden van Steenbergen als vestingstad in beeld te brengen. Zou dat nu een boost geven? Wij denken het niet. Het vestingverleden is verdwenen.”

De Volkspartij betitelde het concept als het ‘Ego-park’ van het college, terwijl het volgens Ed Hobo nu al aan alle eisen voldoet, behalve die van goed onderhoud: “We moeten trots zijn op het park. Het is de groene long van de gemeente. Een plek waar je kunt wandelen, waar kinderen spelen en men elkaar ontmoet. Waar dieren leven in de bomen, de struiken en de vijver.”

Hond uitlaten

Volgens een meerderheid van de raadsleden bleek uit gesprekken in eigen achterban, op straat of op Facebook dat de Steenbergenaar het park prima vindt zoals het is. Goed om de hond uit te laten en een zondagse wandeling doorheen te maken. Verder dan een stevige opknapbeurt gaan de wensen van de inwoners niet, zo is de algemeen heersende raadsopinie.

Gewoon Lokaal! was milder gestemd en had graag gezien dat met name de verdienmodellen verder uitgezocht werden. “Wanneer we een park van 3 miljoen kunnen krijgen door er zelf 1 miljoen in te steken, dan zeg ik daar geen ‘nee’ tegen,” aldus Maurice Remery.

Iets extra’s

Die verdienmodellen werden duidelijk uit een memo die het college pas een dag voor de vergadering aan de stukken had toegevoegd. Hieruit bleek dat door middel van woningbouw en subsidiepotten een financiële onderlegger voor de diverse scenario’s te vinden zou kunnen zijn. Het was echter ‘too little, too late’ om de raad te overtuigen.

De VVD was bij monde van Kees Gommeren nog wel bereid om eventueel te overwegen of de opbrengsten van de toekomstige woningbouw aan de Ravelijnstraat gebruikt zouden kunnen worden voor ‘iets extra’s’ voor het park. Daarover wil de fractie pas tegen de tijd dat het geld in de algemene reserve is gestort een apart voorstel ontvangen.

Motie met kaders

Concluderend weet de raad precies wat ze niet wil: namelijk het voorstel van het college. Wat ze wel wil, dat moeten de fracties samen bepalen. Tijdens de besluitvormende vergadering van december zal er waarschijnlijk een motie komen waarin de gemeenteraad duidelijk aangeeft wat zij wil. Erg ingewikkeld zal dit kader niet zijn: de paden opknappen en verharden, voor zover dat nog niet gebeurd is, het groen terugbrengen en onderhouden en de terugkeer van het bruggetje zijn onderdelen in de categorie groot onderhoud.

Als nieuwe elementen mogen picknickbanken en enkele speelelementen voor de kinderen toegevoegd worden. Ook is het belangrijk dat het park voldoende lantaarnpalen krijgt want dat vergroot de veiligheid. Het element water vergt nog wel wat verdere verdieping omdat de veiligheid van spelende kinderen gewaarborgd moet zijn. De Ravelijnstraat die in twee scenario’s van het oorspronkelijke voorstel zou komen te vervallen voor gemotoriseerd verkeer, blijft zoals hij is. Alles bij elkaar mag het liefst niet meer dan de zes ton kosten die er ooit voor gevoteerd is.

Statement

Wethouder Baartmans stak haar teleurstelling over het oordeel van de raad niet onder stoelen of banken. “De plannen voor het stadspark komen niet uit de lucht vallen.  Het is begonnen met de Expeditie Nassau in 2016 die als doel had om de meerwaarde van ons vestingverleden naar boven te halen. Een van die onderwerpen was de vesting 5.0. Dat ging over het zichtbaar maken van de enige drie nog aanwezige onderdelen van de oude vesting. De Noordwal, de Schootsvelden en het Ravelijn in het park. Daarom gaat dit collegevoorstel verder dan alleen ‘wandelen met je hond’. Het gaat om het omarmen van het verleden dat onze identiteit heeft bepaald. Dat kun je megalomaan noemen of een WOW-factor, maar het gaat erom dat je als stad een statement maakt en dat durft te realiseren.”

Nadat de raad de motie met kaders heeft aangenomen krijgt het college een maand of twee de tijd om dit uit te werken tot een ontwikkelplan voor het park.

(Door Dasja Abresch)

Beelden bij dit artikel