Raad wil informatieavond over zon- en windenergie

STEENBERGEN – De gemeenteraad wil dat er op korte termijn een avond wordt georganiseerd waar inwoners, bedrijven, organisaties en andere betrokkenen hun mening kunnen geven over zonnevelden en windmolens in de gemeente. Het college is namelijk bezig met het opstellen van een visie energie en ruimte waarin de kaders worden gesteld voor de doelstelling om Steenbergen in 2040 energieneutraal te maken. Maar volgens de Volkspartij is het bij zo’n omvangrijk onderwerp van belang dat eerst de inwoners gehoord worden. De andere partijen in de raad waren het hiermee eens.

“Noem het wellicht een ‘energiemarkt’. Wat het CDA betreft is het belangrijk om met initiatiefnemers van zonneparken in gesprek te gaan over wat zij willen. We moeten met burgers en ondernemers samen gaan bepalen hoe we die enorme opgave voor Steenbergen gaan volbrengen”, zei Jurgen Huijbregts woensdagavond tijdens de oordeelvormende vergadering.

Mogelijke locaties onderzocht

In de conceptvisie energie en ruimte worden al specifieke locaties genoemd waar mogelijk zonnevelden kunnen worden ontwikkeld. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van deze plekken, maar kan nog niet concreet met ondernemers in gesprek totdat de visie officieel is vastgesteld. Dat moet begin volgend jaar gebeuren.
Mogelijke locaties die genoemd worden zijn o.a. het AFC Dinteloord, Jaartsveld en de Suikerunie. Belangrijkste overwegingen bij deze keuzes, zijn dat goede landbouwgrond behouden blijft en dat er verbetering voor de natuur ontstaat.

Zonnepark Nieuw-Vossemeer

Zonnepark De Eendracht in Nieuw-Vossemeer ontbrak in dat rijtje, terwijl er al een paar maanden geleden een informatieavond door de initiatiefnemers is gehouden waar de plannen zijn gepresenteerd. Bijna alle partijen in de raad zien dat initiatief graag opgenomen in de visie, omdat het overwegend positief is ontvangen bij de inwoners van Nieuw-Vossemeer. In een reactie zegt wethouder Wilma Baartmans dat het bij dit project om landbouwgrond gaat en dat dat juist de laatste mogelijkheid is die het college wil gebruiken om zonneparken te realiseren.

Foto: De plannen voor een zonnepark van 45 hectare aan de rand van Nieuw-Vossemeer komt niet in de visie energie en ruimte voor, omdat het college goede landbouwgrond liever niet voor zonneparken wil benutten.

Door: Nicole van de Donk