Raad wijst motie ‘rookvrije generatie’ af

STEENBERGEN – Het merendeel van de raad vindt wel dat Steenbergen een rookvrije gemeente moet worden, maar ze wil daar geen extra maatregelen voor nemen. De PvdA had daar via een motie om verzocht, maar kreeg daar uiteindelijk geen raadsbrede steun voor. De partijen vinden het Nationale Preventieakkoord dat onlangs is afgesloten al een goede stap in de richting naar een rookvrije generatie. 

“Het gaat de PvdA om de bewustwording van rokers. Dat volwassenen ervoor kiezen om te roken is hun eigen vrije keus, maar het zou niet mogelijk moeten zijn om dit te doen in de buurt van kinderen. Dat is egoïstisch gedrag”, zo stelde Nadir Baali in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. Zijn motie zette in op het rookvrij krijgen van kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen, gemeentelijke en publieke gebouwen en buitenruimten.

Vrijwillige basis

Dat ging de meeste partijen in de raad echter te ver. “Er zijn al genoeg regels op dit gebied en de meeste plekken zijn al rookvrij”, vond Edwin Maas van Gewoon Lokaal!. Ook Jeroen Weerdenburg (CDA) stelde dat het Nationaal Preventieakkoord wat hem betreft voldoende is. “Wel is de dialoog over het onderwerp belangrijk.”

Dat kon wethouder Koos Krook onderschrijven en daarom zegde hij toe het onderwerp kenbaar te maken bij de betreffende maatschappelijke partners in de gemeente Steenbergen. “Het gaat wel op vrijwillige basis. De dwingende maatregelen zoals die in de motie staan vind ik te verstrekkend.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl