Raad voegt wensenlijst aan plannen 2021-2025 toe: meer speeltuinen, woningen en aandacht voor duurzaamheid

STEENBERGEN – De gemeenteraadsleden kregen donderdagavond de kans om hun stempel te drukken op de plannen uit de Perspectiefnota 2022-2025 die het college onlangs presenteerde. Dat deden ze ook, tot in de late uurtjes, maar ze waren het ditmaal opvallend vaak met elkaar eens. In de moties en amendementen zochten ze de samenwerking met elkaar op, om zoveel mogelijk aanpassingen voor elkaar te krijgen. “Op deze manier kunnen we Steenbergen vooruit helpen”, concludeerde Maurice Remery van grootste partij Gewoon Lokaal! tevreden. 

Dat betekent niet dat er geen verschillen waren in opvattingen over de Perspectiefnota. Uiteindelijk waren het alleen oppositiepartijen PvdA en VVD die niet met de nota konden instemmen. 

Speeltuinen moeten een upgrade krijgen

Belangrijke punten op het gebied van leefbaarheid werden binnengehaald met moties over speeltuinen. PvdA, Gewoon Lokaal!, Volkspartij en het CDA willen dat het college aan de slag gaat met een nieuw speelbeleid. Speeltoestellen zijn verouderd en vaak alleen geschikt voor jonge kinderen, zo werd er gesteld. Daarnaast klonk de specifieke wens om natuurspeeltuinen in het vernieuwde stadspark en op een geschikte plek in Dinteloord te realiseren. Volgens wethouder Esther Prent loopt er in Dinteloord al een initiatief daarvoor. Voor wethouder Wilma Baartmans betekent het dat er een aanpassing zal moeten worden gemaakt in het uitvoeringsplan voor het stadspark, nu de raad heeft besloten dat een natuurspeeltuin er sowieso moet komen. Alleen het CDA ziet zoiets liever op een andere plek. 

D66 behaalt overwinning op gebied duurzaamheid

D66 brak een lans voor duurzaamheid en kreeg unanieme steun voor beide voorstellen op dat gebied. De partij stelde voor dat er alleen nog maar gecertificeerd hout mag worden gebruikt bij opdrachten waar de gemeente Steenbergen bij betrokken is. Ook zal er in toekomstige beleidsstukken standaard een paragraaf moeten worden opgenomen over duurzaamheid.

VVD: “Gemeente speelt voor Sinterklaas”

Gewoon Lokaal! benadrukte nogmaals dat het volledig eens is met de in deze perspectiefnota ingezette investeringskoers. “Niet investeren is achteruitgang, zo stelde Remery. Er moet volgens de partij wel een investeringsagenda komen zodat er meer inzicht komt in de toekomstige uitgaven uit het fonds “ambities uit de samenleving” van 15 miljoen. Ook wil de partij dat er beter bijgehouden gaat worden hoeveel toeristen en recreanten de gemeente Steenbergen bezoeken, omdat er veel kansen zijn in die sector.

De VVD bleef bij het standpunt dat er te veel geld wordt uitgegeven aan symbolische zaken zoals het levensbos en regenboogbankjes door de hele gemeente. “Wij willen alleen investeren als er een goede financiële onderbouwing ligt, nu speelt de gemeente vooral voor Sinterklaas”, aldus fractievoorzitter Kees Gommeren. 

Extra woningen

Ook werd er vooral door de Volkspartij bij wethouder Wilma Baartmans flink op gehamerd dat er meer woningen gebouwd moeten worden. Volgens de wethouder wordt daar echter al vol op ingezet. “Ik kan niet zomaar 100 extra woningen uit de grond stampen.” De PvdA pleitte ervoor dat de bestrijding van eenzaamheid bij alleenstaanden topprioriteit moet worden. Hij kreeg daarvoor de volledige steun van de rest van de raad en van verantwoordelijk wethouder Koos Krook.

Door: Nicole van de Donk