Raad steunt voorstel ten bate van dementievriendelijke gemeente

STEENBERGEN – De gemeenteraad heeft na lang wikken en wegen groen licht gegeven, of liever gezegd een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gesteld, voor de pilot ‘dementievriendelijke gemeente’.

Burgemeester en wethouders gingen vorig jaar al een overeenkomst hiervoor aan met de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, die de gemeente in dit vierjarige project (gratis) ondersteunt. Het streven is dat Steenbergen één van de koplopers wordt als het gaat om dementievriendelijkheid voor haar inwoners.

Vooral door begrip te kweken voor mensen met beginnende dementie, zodat zij langer actief kunnen blijven in de samenleving. Op die manier worden mantelzorgers ontlast en hoeven er pas later hoge(re) kosten te worden gemaakt voor de opvang en de verzorging van dementie-patiënten. ,,Daar plukken we op termijn dus in alle opzichten de vruchten van,’’ aldus wethouder Cor van Geel.

Hij slaagde er vorig jaar niet in om de raad te overtuigen en dat dreigde in de commissievergadering van vorige maand wederom niet te lukken. In de laatste raadsvergadering van kwam echter de ommekeer, dankzij secretaris Jan Pothof van de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning. Hij maakte gebruik van het inspreekrecht om de raadsleden het belang van het project uit te leggen.

Pothof wees onder meer op de sterke toename van het aantal inwoners met dementie. Dat zijn er momenteel zo’n 360 en volgens prognoses in 2020 ruim 430. In 2013 zal het aantal patiënten gestegen zijn tot bijna 600. Pothof’s warme pleidooi raakte een gevoelige snaar bij de politici, waardoor ook fracties die eigenlijk tegen het verlenen van de financiële steun wilden stemmen alsnog overstag gingen.