Raad houdt voet bij stuk: Geen wandelpad langs de dijk, geen openbare bestemming Annaweg

DINTELOORD – De gemeenteraad van Steenbergen is nog altijd niet bereid om de Annaweg in Dinteloord een openbare bestemming te geven. Pas wanneer de eigenaren van de buitendijken langs het Volkerak bereid zijn om deze dijken open te stellen voor het wandelend publiek, ziet de raad mogelijkheden om hieraan medewerking te verlenen. Het onderwerp was gisteravond op verzoek van de VVD wederom onderwerp van gesprek.

Bewoners van de Annaweg dienden geruime tijd geleden bij de gemeente het verzoek in om de weg openbaar te bestemmen. De gemeenteraad adviseerde negatief, tot teleurstelling van de bewoners. Daaropvolgend raadde het college hen aan om met de eigenaren van de buitendijken in overleg te gaan om te kijken of zij deze dijken open willen stellen voor het publiek. Het is een langgekoesterde wens van de dorpsraad om ter plekke een ommetje te creëren maar het initiatief stokt op tegenwerking van de grondeigenaren. Ook de bewoners konden daar geen verandering in krijgen waarmee de zaak leek afgedaan.

Handelen van de overheid

De VVD  staat aan de kant van de bewoners en wilde het onderwerp nogmaals bespreekbaar maken. Volgens Luc Aben heeft handelen van de overheid ervoor gezorgd dat de Annaweg een openbare bestemming kreeg. Om die reden zou de gemeente eigendom en onderhoud over moeten nemen. Hij kreeg daarvoor de handen van zijn college-raadsleden niet op elkaar. Een meerderheid is van mening dat alleen een openstelling van de buitendijken voor alle bewoners aanleiding kan zijn om aan dit verzoek te honoreren.

Openbare functie

Willem van den Berge was er namens de PvdA stellig over: “De Annaweg heeft geen openbare functie. Anderen die er niet wonen gebruiken de weg niet om een doel te bereiken dat hun belang dient.  Bijvoorbeeld om bij een fietspad langs het Volkerak te komen. Een openbare weg moet een openbare functie hebben. Die zou er aan gegeven kunnen worden door er een functie achter te koppelen waardoor die weg door anderen benut kan worden. Die maakt dat wij als samenleving zeggen dat wij die kosten voor rekening nemen.”

Privacy

Dat de eigenaren van de grond niet bereid zijn om de dijk open te stellen, is een voortdurende frustratie voor de dorpsraad namens wie voorzitter Hakim Tampoebolon gisteren insprak. Aan de buitenkant van de dijk is een onderhoudspad gemaakt door Rijkswaterstaat ten behoeve van de werkzaamheden voor de waterberging Volkerak-Zoommeer. Door dit pad te bestemmen als wandelpad zou de privacy voor de boerderijen gewaarborgd zijn. Door een hekwerk langs de dijk te plaatsen zouden de schapen beschermd zijn van het probleem van loslopende honden.

Verantwoordelijkheid

De voorzitter hoopt dat het college nogmaals in overleg wil met de eigenaren om de voorwaarden waaronder openstelling wel mogelijk zou zijn te bespreken. “Wij respecteren het recht van iedereen om zelf over zijn of haar eigendom te mogen beschikken. Maar wij doen in dit geval een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren om voor de Dinteloordse gemeenschap, waar zij toch ook deel van uitmaken, iets positiefs te doen.”

Uit het hart gegrepen

Volgens Zijlmans heeft nog een gesprek met de eigenaren geen enkele zin. “We al zijn naar hen toegegaan met de mededeling dat alles bespreekbaar is. Desondanks heeft een aantal van hen om hun moverende redenen ‘nee’ gezegd. Daar kun je het mee oneens zijn, maar je moet respecteren dat het eigendom is van een ander. We kunnen het niet verplichten. De woorden van de heer Tampoebolon zijn mij uit het hart gegrepen, maar ik kan er niet meer aan doen dan ik gedaan heb.”

De vergadering accepteerde de beantwoording van de wethouder waarmee het onderwerp nu voorgoed afgesloten lijkt te zijn.