Raad heeft nieuw akkoord aangenomen

STEENBERGEN – De coalitie bestaande uit Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA, kan aan de slag met het nieuwe akkoord dat ze samen hebben opgesteld. Na een debat donderdagavond in de gemeenteraad, werd het programma aangenomen waardoor het nu officieel een raadsprogramma is. Alleen D66 stemde tegen. De reacties van de overige oppositiepartijen waren overwegend positief, al werden over bepaalde onderwerpen wel de nodige kritische vragen gesteld.

De oppositie vroeg zich regelmatig af welke punten zijn ‘binnengehaald’ door Gewoon Lokaal! en welke door de Volkspartij. Dat was immers ook een belangrijke vraag die bij iedereen speelde toen duidelijk werd dat deze twee partijen samen zouden gaan werken in de coalitie. Wat betreft de VVD heeft de Volkspartij gewonnen bij de onderhandelingen, want die kreeg daarvoor een pluim van fractievoorzitter Kees Gommeren. “Het valt de VVD op dat veel punten van Gewoon Lokaal! zijn verdampt of afgezwakt. Het CDA valt nauwelijks meer te herkennen. Complimenten ook voor de titel ‘Aan de slag’ want het is de Volkspartij gelukt om Gewoon Lokaal! in beweging te krijgen.” De besluiteloosheid van Gewoon Lokaal! was een van de redenen voor de VVD om de stekker uit de vorige coalitie te trekken. Gommeren plaatste wel kanttekeningen bij de manier waarop er over de financiële ruimte wordt gesproken in het akkoord. “Wij vinden het een creatieve manier van boekhouden die we kritisch zullen blijven volgen.”

Investeerders naar Steenbergen trekken

Hij doelt op de financiële ruimte die de coalitie wil inbouwen vanaf 2021 zodat er 15 miljoen ontstaat om te investeren. “Dit willen we ten goede laten komen aan betere leefbaarheid en welzijn voor onze inwoners. Maar omdat geld niet uit de Steenbergse lucht komt vallen, zullen we hard moeten werken om investeerders te trekken. Dus bedrijven concreet laten zien welke kansen er liggen in Steenbergen en omliggende kernen”, aldus fractievoorzitter Maurice Remery van Gewoon Lokaal! in zijn toelichting. 

Nadir Baali (PvdA) was ook benieuwd naar de berekeningen van het financiële plaatje. “Ik mis bij meer onderwerpen een concreter beeld, maar dat is jullie vergeven vanwege het feit dat het jullie toch binnen korte tijd is gelukt om tot een stabiel bestuur te komen. Maar ik verwacht wel veel van de komende perspectiefnota en begroting.”

“Zeg maar nee, dan krijg je er acht”

Tim Huisman van D66 opende de aanval op de Volkspartij door te stellen dat de partij “puur kiezersbedrog” heeft gepleegd door te kiezen voor een scenario waarbij er acht windmolens in de polder bij Dinteloord komen te staan. “Zeg maar nee, dan krijg je er acht. Hoe kan je zoiets uitleggen?”

Michel Lambers (Volkspartij) herhaalde wat hij hier al eerder over had gezegd bij de presentatie van het coalitieakkoord, namelijk dat er na uitvoerig overleg met de achterban is gekozen voor de beste mogelijkheid in deze situatie. “We ontvangen signalen dat de Provincie anders toch gaat bepalen dat die megawindmolens er komen. Nu komen er meerdere naast elkaar waar toch de zichtlijn al is verstoord. En ze worden niet hoger dan 150 meter, net als aan de overkant van het Volkerak. Aan elke inwoner ben ik steeds opnieuw bereid om uit te leggen waarom dit volgens ons de beste oplossing is."

De derde coalitiepartner, het CDA, bleef vrij onzichtbaar in het debat. Jeroen Weerdenburg gaf namens de partij nog wel een toelichting op het toestaan van een tweede supermarkt buiten het centrum van Dinteloord. “Daar hebben we inderdaad op moeten toegeven. We waren als CDA niet voor die ontwikkeling, maar het is geven en nemen bij het vaststellen van zo’n akkoord.”

Foto: Fractieleiders Michel Lambers, Maurice Remery en Jeroen Weerdenburg bij de presentatie van het coalitieakkoord vorige week.

Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl