Raad dringt aan op politieloket om aangifte te kunnen doen

STEENBERGEN – Een loket in het gemeentehuis waar de wijkagent(en) op gezette tijden beschikbaar zijn voor het opnemen van aangiftes. Dat lijkt burgemeester Joseph Vos nog wel haalbaar. De ‘heropening’ van het politiebureau in Steenbergen is naar zijn mening ‘niet meer van deze ICT-tijd’.

Een lagere 'aangifte-drempel' staat hoe dan ook hoog op het wensenlijstje van de raad, die daarom onlangs een motie heeft aangenomen waarin de burgemeester wordt opgedragen bij de politie aan te dringen op een dergelijke voorziening. Vos zal het verzoek inbrengen bij de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland en West-Brabant, zo zegde hij de politici toe.

,,Een agent die heel de dag achter z’n bureau zit te wachten totdat er iemand komt, dat moeten we niet meer willen,’’ benadrukte hij hierbij overigens wel. ,,Maar een paar uur per dag of een paar dagdelen per week, op een makkelijk toegankelijke plek zoals het gemeentehuis, dat moet eventueel wel haalbaar zijn.’’

De oproep voor ‘meer blauw op straat’ kon de goedkeuring van de burgemeester niet wegdragen. ,,We zijn dankzij de nieuwe werkwijze van de politie beter af dan voorheen. Als het rustig is, zijn er weinig agenten, maar zodra het nodig is kun je lokaal – binnen de kortste keren – over meer capaciteit beschikken dan ooit tevoren het geval was.’’

Vos bestrijdt  tevens de angst die bij meerdere politici leeft over de schijnbaar toenemende drugs(gerelateerde) overlast. Juist doordat de politie hiertegen fanatiek actie onderneemt, zijn er de laatste tijd veel hennepkwekerijen opgerold en dat dient dus als een positieve ontwikkeling te worden gezien, aldus de burgemeester.

Desalniettemin zal hij ook bij de politie gaan vragen om nóg meer aandacht te schenken aan de drugsproblematiek.