Raad akkoord met uitbreiding Reinierpolder

STEENBERGEN – De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de aankoop van ruim vijf hectare grond aan de West-Groeneweg voor de uitbreiding van bedrijventerrein Reinierpolder.

Reinierpolder III komt in het verlengde van Reinierpolder I te liggen, pal aan de toekomstige A4. Een absolute toplocatie, aldus wethouder Bert van Kesteren. De grondaankoop kost de gemeente bijna 1,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt meegenomen in de exploitatie van het nieuwe bedrijventerrein.

De (gewezen) eigenaar van de aangekochte grond heeft bedongen dat zijn huis – met bijhorende opstallen – mag blijven staan. Dat riep gisteravond nog wel de nodige vragen op vanuit de gemeenteraad. Meerdere partijen spraken hun bezorgdheid hierover uit, aangezien er op Reinierpolder III geen bedrijfswoningen worden toegestaan.

Zij zijn niet alleen bang voor precedentwerking, maar ook voor mogelijke bezwaren van de desbetreffende bewoner tegen de vestiging van bepaalde bedrijven. Wethouder Van Kesteren bezwoer echter dat dergelijke risico’s te verwaarlozen zijn.