PvdA zegt vertrouwen in raadsgriffier op

STEENBERGEN – Voor de PvdA is de maat vol: de oppositiepartij heeft vandaag het vertrouwen opgezegd in raadsgriffier Lenneke van der Meer. Zij is volgens fractievoorzitter Willem van den Berge verantwoordelijk voor het feit dat de omstreden brief van de zogenaamde ‘G. van Boven’, met geheime informatie over de bestuurscrisis, in de openbaarheid is gebracht. Ook waarnemend burgemeester gaat wat de PvdA niet vrijuit in deze kwestie, omdat hij de regels omtrent het behandelen van ingezonden brieven aan het gemeentebestuur met voeten zou hebben getreden.

Van den Berge richt zich in een open brief tot Vos en naar de werkgeverscommissie van de griffie is een aangetekende brief gegaan, waarin de PvdA het vertrouwen in Lenneke van der Meer opzegt. Zowel Vos als Commissaris van de Koning Wim van de Donk zijn hiervan volgens de fractievoorzitter ook van op de hoogte gesteld.

De wijze waarop de griffier met het schrijven van ‘G. van Boven’ is omgegaan betekent voor de PvdA ‘de druppel die de emmer doet overlopen’.

Aangifte

De partij deed eerder al aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen de voltallige functioneringscommissie, incluis Van der Meer, die toen volgens Van den Berge vertrouwelijke informatie heeft prijsgegeven over het functioneringsgesprek met burgemeester Saskia Bolten.

In het verkennende onderzoek naar de bestuurlijke problemen, dat vorig najaar is uitgevoerd door een onafhankelijke ‘commissie van wijzen’, werden ook al vraagtekens gezet bij de rol van de griffier. In de onlangs verschenen rapportage van Vos stelt hij dat zij weliswaar onhandig heeft gemanoeuvreerd en slordige steken heeft laten vallen rondom het functioneringsgesprek, maar dat zij in staat en bereid is om haar werk goed te doen.

'Ernstig, mogelijk opzettelijk plichtsverzuim'

Daar denkt de PvdA dus anders over. ‘Ernstig plichtsverzuim, waarbij zelfs de opzettelijkheid daarvan niet kan worden uitgesloten’, schrijft Van den Berge. Hij wijst Vos bovendien nadrukkelijk op de eigen regels van de gemeente(raad) op het gebied van integriteit en het omgaan met ingezonden brieven, toch zeker als daar vertrouwelijke informatie instaat.

De PvdA’er concludeert dat Vos zich zelf ook niet aan de geldende afspraken heeft gehouden, terwijl de waarnemend burgemeester gisteren nog verklaarde te hechten aan het volgen van juiste procedures.

Over het opzeggen van het vertrouwen in de griffier door de PvdA, wilde Vos vandaag desgevraagd niets zeggen. ,,Het is op dit moment niet aan mij om hier iets van te vinden,’’ zo liet hij bij monde van een woordvoerster weten.