PvdA wil regenboog zichtbaar in gemeente

STEENBERGEN – De fractie van de PvdA wil dat er in de gemeente Steenbergen een plek komt waar de kleuren van de regenboog in het straatbeeld verschijnen om op die manier de LHBTQI+- gemeenschap te steunen. De afkorting LHBTQI+ staat voor de diverse seksuele oriëntaties van mensen. Het oorspronkelijke plan was om van het nieuw te plaatsen zebrapad bij de Lindenburghlaan een regenboogzebrapad te maken, maar het college wil dat niet omwille van de verkeersveiligheid.

Fractievoorzitter Nadir Baali van de PvdA komt met dit voorstel omdat hij vindt dat iedereen in de gemeente Steenbergen zich geaccepteerd en gesteund dient te voelen. Het gaat om een groep van ongeveer 1500 inwoners. Eerder dit jaar kaartte hij het onderwerp ook al aan in de raad en toen is er besloten om een werkgroep op te gaan starten die gaat onderzoeken waar de lokale LHBTQI+- gemeenschap behoefte aan heeft.

Gekleurde oversteekplaats of bloembakken

“Toen we hoorden dat er een nieuw zebrapad komt bij de Lindenburghlaan leek het ons een mooi idee om daar een regenboogzebrapad van te maken. Het college heeft het onderzocht, maar het blijkt toch dat er risico’s zijn op het gebied van verkeersveiligheid. Ondanks dat het de bedoeling was dat er een gewoon zebrapad zou komen, maar dan met een gekleurd vlak eromheen. Gemeentes denken daar verschillend over”, vertelt Baali.
Toch is hij verheugd dat het college bereid is mee te denken over een andere plek in de gemeente waar de regenboog zou kunnen verschijnen. “Het zou bijvoorbeeld op de oversteekplaats van de Molenweg kunnen, tussen twee zebrapaden in. Maar het zouden ook bloembakken kunnen worden in regenboogkleuren.”

De PvdA zal het voorstel naar voren brengen in de raadsvergadering van 19 december.

Door: Nicole van de Donk