PvdA wil inhaalslag onderhoud openbare ruimte

STEENBERGEN – De PvdA-fractie dringt vanavond – bij de behandeling van de (meerjaren)begroting in de raad – met klem aan op beter beheer van de openbare ruimte in alle kernen. Het slechte onderhoud en daaruit voortvloeiende straatbeeld is volgens de oppositiepartij een grote bron van ergernis onder de bevolking en draagt er niet aan bij dat mensen hier willen komen wonen, werken of recreëren.

De PvdA maakte onlangs een rondje door Dinteloord en stuitte op talloze, schrijnende situaties, die dringend om maatregelen schreeuwen. ,,In de andere kernen is dit niet anders,’’ durft fractievoorzitter Willem van den Berge met zekerheid te stellen, mede naar aanleiding van gesprekken met inwoners.

,,We gaan zelf nog verder kijken, maar het staat eenieder ook vrij om zelf foto’s te maken en voorbeelden aan te dragen, zodat nog duidelijker dat het openbaar gebied er steeds slechter bij komt te liggen en waar actie ondernomen moet worden.’’

‘Verwaarloosde en troosteloze aanblik’

Van den Berge wijst onder meer op schots en scheef liggende of ontbrekende  straat- en stoepstenen, die ook nog eens voor valgevaar zorgen, met name voor ouderen. Ook het vele onkruid tussen de bestrating is de PvdA, en met de partij veel burgers, een doorn in het oog. ‘Het vervuilde, scheefstaande en beplakte straatmeubilair, zoals lantaarnpalen, straatnaamborden, schakelkasten etc. geven onze kernen een verwaarloosde en troosteloze aanblik, die het toeristische, recreatieve en culturele karakter van Steenbergen ondergraaft en niet uitnodigt om hier te komen wonen of je bedrijf te vestigen’,  aldus Van den Berge.

‘Vrije reserve toereikend genoeg om kosten te dekken’

Met dit pleidooi hoopt de PvdA te bereiken dat er met voortvarendheid een grote inhaalslag wordt uitgevoerd om alle kernen er weer fatsoenlijk uit te laten zien en daarvoor eenmalig een bedrag van 500.000 euro uit de algemene, vrije reserve van de gemeente te halen. Om de openbare ruimte vervolgens kwalitatief op peil te houden is volgens de sociaaldemocraten 100.000 euro per jaar nodig, ook die gelden kunnen wat de oppositiepartij betreft makkelijk aan de gemeentelijke spaarpot worden onttrokken.

Zij hopen hiervoor vanavond een raadsmeerderheid te bereiken.

Uw mening, ervaringen en foto’s

KijkopSteenbergen.nl en Steenbergse Courant zijn benieuwd naar uw mening en bevindingen op dit gebied. Foto’s die getuigen van slecht onderhoud van de openbare ruimte en aanverwante situaties kunt u derhalve insturen via info@kijkopsteenbergen.nl, graag met zoveel mogelijk informatie erbij m.b.t. over de locatie en dergelijke.