PvdA vraagt om proactieve houding van gemeente bij schuldhulp

STEENBERGEN – De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantsewal heeft deelgenomen aan het onderzoek naar hoe gemeenten omgaan met schuldhulpverlening. Voor PvdA Steenbergen gaf dit onderzoek aanleiding tot het stellen van artikel 40-vragen aan burgemeester en wethouders.

De partij vraagt zich – bij monde van burgerraadslid Joop Stoeldraijer – af of de gemeente Steenbergen al een terugkoppeling heeft ontvangen over de Steenbergse situatie. En of het al duidelijk is welke punten moeten worden verbeterd.
De PvdA wil van het college weten hoe het zit met de registratie en of er een beter zicht op problemen kan komen. Daarnaast wil de partij een meer proactieve houding van de gemeente om te voorkomen dat burgers die schuldhulpverlening krijgen voortijdig afhaken. Van het college wil de PvdA ook horen hoe de toegang tot schuldhulp kan worden verbeterd voor zelfstandigen. En ze wil dat burgers duidelijk van de gemeente horen waar ze aan toe zijn.

De PvdA vindt dat schuldhulpverlening belangrijk is en dat de gemeente pro-actief moet zijn, want burgers die deze hulpverlening nodig hebben durven zich niet gemakkelijk aan te melden en ze haken zonder de juiste begeleiding snel weer af.