PvdA: ‘Toegankelijkheid gehandicapten waarborgen’

STEENBERGEN – In navolging van het VN-verdrag voor mensen met een handicap, wil de fractie van de PvdA van burgemeester en wethouders weten welke stappen tot nu toe in de gemeente Steenbergen zijn ondernomen om de toegankelijkheid van gehandicapten te waarborgen en of het college ook bereid is hiervoor beleid te ontwikkelen. ‘Bij elke stap die we zetten moeten de belangen van gehandicapten in het oog worden gehouden’, vindt de partij, die hieromtrent schriftelijke vragen heeft ingediend.

‘Zomaar een restaurant bezoeken, de trein pakken of een website raadplegen is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar niet als je in een rolstoel zit, blind bent of een andere beperking hebt. Mensen met een handicap ondervinden letterlijk en figuurlijk heel veel obstakels in het dagelijks leven. Daar moet verandering in komen, iedereen in Nederland moet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving’, schrijft raadslid Joey van Aken namens de PvdA aan het college.

‘Dat gaat echter niet vanzelf. Op 21 januari jongstleden is het VN-verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd. Nu is het tijd dat wij als gemeente ook ons steentje bijdragen. De gemeente heeft nog geen aparte verordening of speciaal beleid ontwikkeld voor deze kwetsbare groep. Als Partij van de Arbeid Steenbergen vinden we het hoog tijd om hier verandering in te brengen. In onze gemeente moet toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering zijn’.

Dat geldt wat de PvdA betreft niet alleen voor ‘fysieke’ voorzieningen, maar bijvoorbeeld ook voor de gemeentelijke website.