PvdA Steenbergen maakt zich zorgen over schuldenprobleem Bergen op Zoom

STEENBERGEN – De gemeente Bergen op Zoom kijkt tegen een enorme schuld aan. Er is een akkoord opgesteld onder de naam ‘Focusakkoord 2020-2022’ met een enorm aantal bezuinigingen. PvdA Steenbergen maakt zich zorgen over de effecten van de aangekondigde maatregelen op gezamenlijke afspraken en stelt een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Namens zijn fractie wil voorzitter Nadir Baali van het college onder meer horen of het verwacht dat de maatregelen in Bergen op Zoom gevolgen heeft voor bepaalde dienstverlening in de gemeente Steenbergen. En ook wat de gevolgen zijn de gemeente Steenbergen nu Bergen op Zoom meer woningbouw wil claimen. Vooral voor jongeren, alleenstaanden en mensen met minder hoge inkomens moeten hier kunnen blijven wonen, zo vindt de partij.

Brabantse Wal

De PvdA-fractie wil graag weten of het college zich zorgen maakt of de bezuinigingen op cultuur en toerisme gevolgen heeft voor de Brabantse Wal en dus ook Steenbergen. Zo ook voor een bedrijventerrein voor de Brabantse Wal. De PvdA vraagt verder naar de bereidheid van het college om in overleg te treden met gemeente Bergen op Zoom en met Brabantse Wal-partner Woensdrecht. Daarnaast wil de partij dat de gemeenteraad periodiek op de hoogte wordt gehouden.