PvdA maakt zich zorgen om asbestdaken

STEENBERGEN – Uit onderzoek is gebleken dat er landelijk 100.000 locaties dringend moeten gesaneerd in verband met de slechte staat van asbestdaken. Een alarmerend bericht, vindt de PvdA in Steenbergen, die daarom schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld over de situatie in onze gemeente.

Het inademen van de door erosie, brand en/of sloopwerkzaamheden loskomende vezels van asbesthoudend materiaal kan ernstige aandoeningen veroorzaken, zoals stoflongen en longkanker. Binnen nu en tien jaar worden asbestdaken dan ook volledig verboden. Voor het verwijderen ervan stelt het Rijk met ingang van volgend jaar 75 miljoen euro subsidie beschikbaar.

De PvdA wil van B en W weten of zij van dit alles op de hoogte zijn en of zij op dit gebied ook (bereid zijn om) actie (te) ondernemen. De partij zou o.a. graag een overzicht per kern ontvangen over de plekken waar zich asbestdaken bevinden en wijst in het bijzonder op een bedrijfspand aan de Steenbergseweg, waarvan volgens de PvdA het grote asbestdak overduidelijk sterk verweerd is, met alle risico’s vandien voor de volksgezondheid.

‘Vooral voorbijkomende fietsers (met name veel schoolgaande jeugd) lopen daarmee mogelijk iedere dag gevaar om de asbestvezels in te ademen’, schrijft burgerraadslid Bart Mees in zijn schriftelijke vragenlijst aan het college.