PvdA en Volkspartij bundelen krachten om woningnood onder jongeren aan te pakken

STEENBERGEN – Misschien is het niet de meest voor de hand liggende combinatie: de Volkspartij die samenwerkt met oppositiepartij PvdA. “Maar eigenlijk hebben we ook best veel overeenkomsten en bovendien waren we het er snel over eens dat we samen dit probleem willen aanpakken”, zegt Nadir Baali, fractievoorzitter van de PvdA. Met een vrij uniek resultaat: een initiatiefvoorstel om betaalbare woningen te realiseren voor jongvolwassenen. Want die doelgroep wordt nu niet bediend, zo zeggen de twee partijen.

Het begint ermee dat ze een nieuwe term hebben toegevoegd aan het lijstje van woningzoekenden: nestverlaters. Volgens Danker Kouwen (Volkspartij) is het belangrijk om deze groep los te zien van de starters op de woningmarkt. “Veel van de thuiswonende inwoners van onze gemeente in de leeftijd van 18 tot en met 28 jaar kunnen heel moeilijk een eerste huis vinden. Deze groep kan geen starterswoning van 350.000 euro betalen. Door die nestverlaters als doelgroep te benoemen willen we ze op waarde schatten en zorgen dat er specifiek voor deze groep gebouwd gaat worden. Het is een van de onderwerpen waar ik veel over word aangesproken op straat.”

25 procent van de woningen voor nestverlaters

Het tweetal wil met het initiatiefvoorstel bereiken dat jonge mensen in de gemeente blijven wonen waarmee vergrijzing wordt tegengegaan en de kernen leefbaar blijven. Maar de ambitie reikt verder: ook jongeren van omliggende gemeenten moeten worden gestimuleerd om zich in de gemeente Steenbergen te vestigen. “Wij vinden dat tenminste 25 procent van de nieuw te bouwen woningen voor nestverlaters zou moeten zijn. Middels publiekscampagnes kunnen we ons hiermee profileren. Dit is dus bouwen naar ambitie, in plaats van naar behoefte. Ook willen we de starterslening aanpassen zodat die aantrekkelijker wordt voor een grotere groep”, zegt Baali.

Foto: Danker Kouwen (l) en Nadir Baali

In de ledeneditie van Steenbergse Courant van deze vrijdag 5 maart staat hierover een uitgebreider artikel met meer informatie.
Word lid van Steenbergse Courant en ontvang deze editie alsnog digitaal en vervolgens de krant elke week in de bus.
Daarnaast krijgt u de komende edities wanneer u dat wenst ook nog eens gratis digitaal toegestuurd