PvdA dient motie in voor pauze bij project Hartje Steenbergen

STEENBERGEN – In de komende raadsvergadering van morgen, donderdag 30 september, dient Nadir Baali namens de PvdA fractie een motie in waarbij het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om een pauze in te lassen in het project Hartje Steenbergen en in overleg te treden met projectontwikkelaar en bewoners in de Berenstraat.

“Uit dit overleg zou duidelijk moeten worden of het naar achteren plaatsen van het project – vanuit de Berenstraat bekeken – een optie is om de ongerustheid en het ongenoegen weg te nemen bij bewoners van de Berenstraat. Ook zou bekeken moeten worden of meer bomen en groen de leefbaarheid voor deze bewoners kan verbeteren. Daarnaast of er andere maatregelen genomen kunnen worden die dit eveneens doen”.

“Gebrekkige communicatie”

“Het gebeurt zó vaak dat we als raad een project met gebrekkige communicatie maar gewoon door laten gaan en ‘volgende keer nog beter ons best doen’. Uiteindelijk gebeurt er niets. Denk aan de Olmentuin, het Hotel A4, het AFC, en gedurende lange tijd de windmolens in de Karolinapolder. Input en zorgen van burgers lijken tegenwoordig niets meer waard te zijn. Daarom zetten we deze stap”, zo licht Nadir Baali de motivatie voor de motie toe.

Brief van bewoners

De gemeenteraad ontving ook een brief van het bewonerscomité ‘Hart voor de Berenstraat’. Daarin wordt verwezen naar de bezoeken die raadsleden voor de zomervakantie aan de Berenstraat brachten. “Tijdens deze bezoeken waren jullie het over twee dingen eens, namelijk dat deze manier van bouwen niet past in zo’n smal straatje en ook dat de communicatie vanuit de gemeente naar de bewoners te kort is geschoten”, aldus het comité. De raadsleden wordt gevraagd om de motie van PvdA te ondersteunen. “Het zou ons de gelegenheid geven om samen met de gemeente en de projectontwikkelaar op een constructieve manier tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden”, aldus het bewonerscomité.

[ door Peter Vermeulen ]

Beelden bij dit artikel