PvdA dient motie in om laaggeletterdheid tegen te gaan

STEENBERGEN – Vanavond dient de PvdA-fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in om geld te reserveren voor de bestrijding van laaggeletterdheid bij inwoners die slecht kunnen lezen of schrijven. Jaarlijks is hier een bedrag van 20.000 euro voor nodig en voor het opzetten van de activiteiten nog eens 10.000 euro. Volgens de PvdA kan een groot deel van deze kosten worden gehaald uit een regeling in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

In eerste instantie wil de PvdA dat de groep vrijwilligers financieel ondersteund wordt om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Voor het college van b en w en het hele gemeentebestuur en ook voor instanties en personen die beroepsmatig in aanraking komen met laaggeletterden. Als voorbeelden worden daarbij huisartsen, medewerkers sociale dienst, rijschoolhouders, onderwijsgevenden, woningcorporaties en personeelschefs van bedrijven genoemd.

De vrijwilligers worden volgens de PvdA ondersteund door de stichting ABC, die de organisatie op zich wil nemen van activiteiten voor het tegengaan van de laaggeletterdheid.

Begroting

Bij de motie hebben de indieners ook een begroting ingediend. Daarin zijn kosten opgenomen voor het geven van informatie aan de doelgroep. Dit via lokale omroep en tv, promotiekraam en onder meer een rijdend informatie- en aanmeldpunt om ook in de kernen ruchtbaarheid aan het initiatief te geven.

Of de motie het haalt en hoe de andere gemeenteraadspartijen hierover denken wordt vanavond duidelijk in de gemeenteraadsvergadering die om 19:30 uur begint.

Nieuwe installatie

Bezoekers van de raadsvergadering en personen die deze via de uitzending van de raadsbeelden volgen krijgen overigens de raadsleden beter in beeld. Dit dank zij een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie die dat mogelijk moet maken. De installatie heeft nog een aantal extra mogelijkheden, met name digitaal stemmen is nu mogelijk, terwijl de beelden ook worden voorzien van de namen van het raadslid dat in beeld is.