PvdA breekt lans voor mensen met betalingsproblemen

STEENBERGEN – De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Steenbergen wil voorkomen dat inwoners met lage inkomens nog verder in de (financiële) problemen geraken, doordat zij in toenemende mate kampen met betalingsachterstanden en zodoende ook nog eens met extra incassokosten te maken krijgen.

Fractievoorzitter Willem van den Berge van de PvdA heeft over dit volgens zijn partij groeiende probleem schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. De PvdA heeft sinds enige tijd een eigen ombudsteam en ‘ontdekte’ op die manier dat steeds meer mensen het water aan de lippen staat.

,,Het gaat in deze gevallen om mensen met veelal een (zeer) klein inkomen die door omstandigheden een schuld hebben opgebouwd bij bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, energieleverancier of een andere, al dan niet commerciële partij’, zo schrijft Van den Berge aan het college.

‘Als dan door een misverstand en/of miscommunicatie, of door gebrek aan menselijk maatwerk van zo’n groot bedrijf een incassobureau wordt ingeschakeld, als met inbeslagneming van de zorgtoeslag wordt gedreigd, een dagvaarding wordt aangekondigd en een flink bedrag aan incassokosten bovenop de rekening wordt gezet, kan de wanhoop bij betrokken plaatsgenoten toeslaan’, vervolgt hij zijn relaas.

Sociale Dienst

Van den Berge meent en hoopt dat dergelijke situaties te voorkomen zijn als de gemeente, eventueel in het regionale samenwerkingsverband van de Sociale Dienst, bereid is om in gesprek te treden met o.a. energieleveranciers en zorgverzekeraars.

De sociaal-democraat stelt voor dat dergelijke, maar als het kan ook commerciële partijen, voortaan niet meteen een deurwaarder inschakelen, maar eerst melding doen bij de gemeente over de schuldenproblematiek van burgers. Zodat de Intergemeente Sociale Dienst eerst kan beoordelen hoe de vork in de steel zit. 

Dat kan volgens de PvdA een hoop ellende, zoals afsluiting van gas, water en licht of zelfs huisuitzettingen, voorkomen.