PvdA bezorgd om verdwijnen buslijn 102 uit Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER – De PvdA heeft bij het college schriftelijke vragen ingediend over het feit dat lijn 102 (Oude Tonge-Bergen op Zoom vice versa) met ingang van 1 maart niet meer in Nieuw-Vossemeer komt, met alle nadelige gevolgen van dien voor vele schoolgaande jongeren en forensen die gebruikmaken van deze bus.

‘Veel mensen in het dorp zijn van deze lijn afhankelijk. De bushalte staat ’s ochtends bijvoorbeeld vol met tientallen scholieren en studenten die deze lijn gebruiken om naar Bergen op Zoom te gaan, om daar naar school te gaan of verder te reizen met de trein’, zo stelt de fractie in haar zogeheten artikel 40-vragen aan B en W.

‘Het definitief verdwijnen van deze buslijn zou voor Nieuw-Vossemeer een klap in het gezicht zijn en de leefbaarheid van het dorp, op zijn zachtst gezegd, geen goed doen. De bezorgdheid in het dorp is groot’, vervolgt de oppositiepartij.

De PvdA wil nu o.a. van het college wil weten wat zij hebben gedaan om de aanpassing van de dienstregeling te voorkomen, tijdens het aanbestedingstraject, waarbij het openbaar vervoer in Zeeland (waaronder deze lijndienst valt) aan Connexxion werd gegund. En, belangrijker nog, of zij bereid zijn om de bus voor Nieuw-Vossemeer te behouden.

De vragenstellers hebben zelf al uitgezocht dat de buurtbus die tussen Anna Jacobapolder en Steenberen rijdt geen alternatief biedt.