Puinberg bij Dinteloord tot 16 juli gedoogd

DINTELOORD/STEENBERGEN – Totdat de A4 tussen Dinteloord en Klutsdorp officieel is opgeleverd, mag de puinberg bij afvalverwerkingsbedrijf Van Tilburg aan de Molenweg in Dinteloord blijven liggen, daarna wordt gecontroleerd of de opslag- en verwerkingsactiviteiten zijn beëindigd; zo niet dan zal de gemeente handhavend optreden.

Dat hebben burgemeester en wethouders laten weten aan de Volkspartij, die onlangs vragen bij het college indiende over de situatie, waarop volgens de fractie tot 1 maart een tijdelijke omgevingsvergunning van toepassing was. De oppositiepartij wilde daarom weten hoe het kon dat de puinberg zich daarna nog steeds op voornoemde locatie bevond en waarom daar niet tegen opgetreden werd.

B en W stellen in hun beantwoording dat Rijkswaterstaat aan Van Tilburg heeft laten weten nog tot de officiële oplevering van de nieuwe snelweg, op 16 juli dit jaar, gebruik te willen maken van de diensten van het Dinteloordse afvalverwerkingsbedrijf. Het gaat hierbij voornamelijk om werkzaamheden ten behoeve van het ontmantelen van bouwwegen en het herstellen van gebruikte werkterreinen, aldus het college, dat besloten heeft de situatie de komende maanden te gedogen.

Ook voor het zogenoemde ketenterrein van Rijkswaterstaat aan de Zeelandweg-Oost gold een vergunning tot 1 maart, maar hiervoor maken burgemeester en wethouders dezelfde ‘informele, praktische en klantvriendelijke’ uitzondering.

Op de aanvullende vraag van de Volkspartij of de erfafscheiding bij Van Tilburg met (opslag)containers wel aan de vergunningsvoorwaarden voldoet, antwoord het college dat zij hiernaar z.s.m. onderzoek laten doen door de Omgevingsdienst. Indien blijkt dat dit niet conform de regels is, zullen maatregelen worden getroffen.