Publiek kleurde herdenkingen met rood-wit-blauwe anjers

WELBERG/STEENBERGEN – Tijdens de gisteravond gehouden Dodenherdenkingen in Welberg en Steenbergen, heeft de Werkgroep Bevrijdingsmonument Welberg een nieuwe impuls aan de traditionele ceremonie gegeven. Zij deed dit simpelweg door alle aanwezigen een anjer uit reiken met de uitnodiging deze na de kransleggingen bij de monumenten te leggen. Er werd massaal gehoor gegeven aan deze oproep. Jong en oud legden de rood-wit-blauw gekleurde bloemen  bij de monumenten aan de Canadezenweg en het Kerkplein en versterkten daarmee de schakel tussen heden en verleden.

There is a link war cannot sever

Love and Remembrance last forever

Het zijn dichtregels onderaan de plaquette die tegen ‘De Klok’ hangt, het bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg in Welberg. Het is tevens de strekking van de woorden die Angelo Somers, voorzitter van de Werkgroep uitsprak ter inleiding van de Welbergse herdenking: “We herdenken niet alleen om stil te staan bij het verleden. Maar vooral om de verbinding te zoeken met dat verleden. Met de mensen die hier het leven moesten laten voor onze vrijheid.”

Niet namens maar mét de mensen

De werkgroep had de bloemenactie van tevoren aangekondigd, maar werd aangenaam verrast door het grote aantal aanwezigen dat eraan deel wilde nemen. Van het vooraf bedachte aantal van vijfenveertig anjers bleek op de avond zelf, zeker het dubbele aantal benodigd. “Voorheen legden we bloemstukken namens de mensen; nu leggen we bloemen mét de mensen waardoor de verbinding nog meer kracht krijgt,” aldus Somers.

Veel kinderen

Opvallend veel kinderen namen deel aan de herdenking, wat mede te danken is aan medewerking van de John F. Kennedyclub en het feit dat de Pius X-school het monument dit jaar adopteerde. Na afloop van de bloemlegging luidden de aanwezigen gezamenlijk de klok wat gelijktijdig ook in het Canadese Edmonton gebeurde. In deze plaats, thuisbasis van het South Alberta Regiment, bracht burgemeester Ruud van den Belt vorig jaar een kopie van de Welbergse klok die er nu als Ceremonial Bell wordt ingezet.

Nieuwe vriendschappen

Op zeker moment gedurende het luiden, werden de touwen van beide klokken gehanteerd door inwoners van Edmonton. Namens de Dutch Club aldaar waren de voorzitter Frank Stolk en zijn echtgenote Riek namelijk naar Nederland afgereisd om de herdenking bij te wonen. Dit tot groot genoegen van burgemeester Ruud van den Belt: “Vorig jaar ben ik met mijn collega van Bergen op Zoom te gast geweest in Edmonton. We hebben daar oude vriendschappen aangehaald en nieuwe gemaakt. We hechten aan die verbinding die we met elkaar hebben.”

Waardering voor veteranen

Frank Stolk luidde de Welbergse klok samen met de Nieuw-Vossemeerse veteraan Attie Pot. De gepensioneerde militair zet zich in om de betrokkenheid van de Steenbergse veteranen bij de herdenkingen te vergroten. Het was mede om die reden dat als uit te reiken bloem, voor de anjer was gekozen. De witte variant van deze soort staat symbool van waardering voor veteranen. Op vrijdag 16 juni aanstaande zal het gemeentehuis decor zijn voor de eerste Steenbergse veteranendag.

Zelf geschreven gedicht

De Dodenherdenking aan het Kerkplein in Steenbergen vond gelijktijdig met de Nationale Herdenking om 20.00 uur plaats. ook hier lijkt het aantal aanwezigen nog steeds jaarlijks toe te nemen en waren er meer kinderen dan gebruikelijk aanwezig. “Het sterkt mij in de gedachte dat veel mensen zich realiseren dat de vrijheid die wij hier kennen hevig bevochten is.”

Namens de kinderen van basisschool Maria Regina las Fenna van de Kasteele een zelf geschreven gedicht voor. Samen met haar klasgenoten en lerares Marlies van Sittert legde zij bloemen bij het monument en bij de graven van Gibson en Warwick.

Indrukwekkend

Ook bij de Steenbergse herdenking reikten de leden van de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg anjers uit aan het publiek. Hier had de groep de samenwerking gezocht met de Scouting Steenbergen die als eerste de bloemen legden. Zeker tweehonderd aanwezigen volgden in hun voetsporen en lieten hun anjers achter op de trappen van het monument. Van de jongsten in de buggy tot de oudsten achter de rollator verplaatste een lange stoet zich naar het monument om er de herinnering aan hen die vielen extra kracht bij te zetten. Een indrukwekkend tafereel.

Vrijheid wordt aangevallen

In zijn toespraak benadrukte Van den Belt het belang van herdenken. “Onze jeugd verdient het om in vrijheid op te groeien. Maar die vrijheid wordt aangevallen door groeperingen die haar niet accepteren. Die naar middelen grijpen die onacceptabel zijn.” Hij verwees daarmee naar de recente aanslagen in Berlijn, Londen en Stockholm. “Zij ondermijnen de vrije wereld waarin wij leven en waarin kunnen gaan en, binnen aanvaardbare kaders, kunnen doen wat we willen.” Het is volgens de burgemeester om die reden dat we de geschiedenis van de bevrijding, de verhalen van de bevrijders en van de slachtoffers moeten blijven vertellen. “Daarmee geven we de vrijheid door van generatie tot generatie.”

Foto’s en tekst: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen