Provincie geeft vergunning af voor hogere windmolen

DINTELOORD – Blijdschap bij initiatiefnemer Innogy, maar grote teleurstelling bij de gemeente en belangengroeperingen. Afgelopen vrijdag heeft de Provincie de omgevingsvergunning voor windpark Karolinapolder verleend. Het Steenbergs college had nog een dringend advies uitgedaan om niet akkoord te gaan met de plannen van Innogy, maar dat heeft het tij niet kunnen keren. Ook bij het comité Dinteloord tegen MEGAmolens overheerst teleurstelling. “Er werden geen kritische vragen gesteld door de Statenleden terwijl ze zoveel informatie van ons hebben ontvangen. Echt verbazingwekkend”, zegt Edward de Ruiter namens het comité.

Sowieso werd het betoog van Dinteloord tegen MEGAmolens overschaduwd door het enorme boerenprotest bij het provinciehuis. Maar De Ruiter had in ieder geval gehoopt dat er bij de behandeling van het onderwerp windpark Karolinapolder vanuit de verschillende fracties vragen zouden komen over de situatie in Dinteloord. “We zijn nu aan het bekijken of we nog vervolgstappen gaan ondernemen in een poging die hoge molens alsnog tegen te houden.”

College stapt naar de rechter

Die vervolgstap is voor de gemeente al duidelijk: een gang naar de rechter. “We gaan morgen in het collegeoverleg verder bespreken hoe we met deze uitspraak omgaan, maar we gaan hoe dan ook bezwaar indienen. Hoe meer je leest, hoe bozer je wordt. Alle argumenten die we aanvoeren lijken niet van belang te zijn. Ook waren bij het Statenvoorstel niet alle documenten aanwezig, zodat er geen zorgvuldige beslissing kon worden genomen. Het ontbreekt echt aan respect voor ons als gemeente”, aldus wethouder Wilma Baartmans.

Pakket aan sociale randvoorwaarden ligt klaar

Bij Innogy daarentegen gaat voorzichtig de vlag uit, nu de omgevingsvergunning is verleend waar zij al zo lang op wachten. “Voor ons is het een bevestiging dat de vergunningaanvraag in de afgelopen jaren zorgvuldig is voorbereid, in lijn met het opgestelde beleid.” Op de vraag of ze dit als gerechtigheid ervaren antwoordt woordvoerder Jorrit de Jong ontkennend. “We waren er veel liever samen met de gemeente uitgekomen. Dan was het proces sneller verlopen. De eerste afspraken stammen uit 2012.”

Volgens De Jong ligt er een pakket aan sociale randvoorwaarden klaar dat het leed voor de Dinteloordse bevolking moet gaan verzachten. “Zo zijn er afspraken om slagschaduw en geluidshinder tot een minimum te beperken en er komt vaste verlichting in plaats van knipperende lampen op de turbines. Wat betreft de planschade nemen we al een voorschot door 260.000 euro beschikbaar te stellen om te verdelen onder de huishoudens die te maken hebben met waardevermindering van hun woning. Dat is dus voorafgaand aan de aanspraak die mensen kunnen gaan doen op de planschadevergoeding.” 

App op je telefoon met ‘windmoleninformatie’

De Jong weet ook nog te melden dat inwoners in de toekomst gebruik kunnen gaan maken van een speciale app op hun telefoon die aangeeft hoeveel overlast ze van de windmolens kunnen verwachten. “Het werkt als een soort buienradar. Op het moment dat de windkracht toeneemt, kan je vanuit elke positie zien hoeveel overlast dat voor jou gaat betekenen. We maken al gebruik van zo’n app bij een ander windmolenpark en je merkt dat het voor mensen prettig werkt als ze weten wat ze kunnen verwachten. Ook kan je er klachten doorgeven.”

Bij Innogy houden ze al rekening met een bezwaarprocedure bij de Raad van State en afhankelijk van het verloop daarvan verwacht het energiebedrijf eind 2021 of 2022 te starten met de bouw van de nieuwe windturbines. Dat mogen er vier zijn, met een hoogte tussen de 180 en 215 meter. “De exacte hoogte is nog niet bepaald, dat moet allemaal nog worden uitgewerkt.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl