Provincie geeft gemeente mogelijkheid om windmolens elders te plaatsen

STEENBERGEN/DINTELOORD – De gemeente kan wat de provincie betreft op zoek gaan naar een andere locatie dan de Karolinapolder om windmolens neer te zetten. Dat is de uitkomst van een gesprek dat wethouder Wilma Baartmans en burgemeester Ruud van den Belt onlangs hebben gevoerd met gedeputeerde mevrouw Spierings. Door de bestuurders is uitgesproken niet als overheden tegenover elkaar te willen staan. 

Onlangs besloot het college om de huidige plannen die er liggen voor de opschaling van het Windpark Karolinapolder opzij te leggen, omdat er te veel verzet is vanuit de inwoners en belangenorganisaties. Uitgangspunt bij het gesprek met de provincie was onder andere of het mogelijk is windmolens te plaatsen met een tiphoogte van 150 meter of lager. Ook een alternatieve locatie voor de windturbines kwam aan de orde.

Twee alternatieven

De gemeente geeft aan dat twee verschillende partijen zich hebben gemeld voor de uitwerking van een alternatief plan. Met deze partijen worden afzonderlijk gesprekken gevoerd. Ze willen elk met Innogy samenwerken om te komen tot een beter ruimtelijk en maatschappelijk gedragen plan als alternatief voor de Karolinapolder. Zij zien onder andere mogelijkheden voor een windpark met meer dan vier windturbines in een lijnopstelling met een tiphoogte lager dan 150 meter. 

Standpunt Innogy nog onduidelijk

Wel is het zo dat Innogy als grondeigenaar het recht heeft om de huidige plannen door te zetten. Zij willen graag hogere molens die meer opleveren. Inmiddels hebben de gemeente en Innogy ook een gesprek gevoerd, maar daarover is nog niets naar buiten gebracht.

In de besprekingen die momenteel gaande zijn over het vormen van een nieuwe coalitie in de gemeenteraad, is de komst van de windmolens een heet hangijzer. Voor de VVD was het zelfs de spreekwoordelijke druppel om uit de coalitie met Gewoon Lokaal! te stappen. De VVD was het niet eens met verder uitstel en had liever gezien dat de windmolens er al hadden gestaan. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl