Protestbeeld tegen 380 kV-tracé krijgt feestelijk tintje

STEENBERGEN – Adrie de Rijke van de Gagelweg in Steenbergen is een tevreden mens. Afgelopen donderdag maakte minister Kamp het definitieve 380 kV-tracé bekend en dat is niet door de achtertuin van De Rijke. Het beeld dat de afgelopen maanden voor zijn woning stond als protest tegen de mogelijke komst van het tracé kreeg dan ook per direct een feestelijk tintje. In plaats van  de tekst ‘NEE 380 kV’ kan de passant nu de goede tijding ‘Hoera hier komt geen tweede 380 kV’ lezen.

Het voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden in West-Brabant, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap. Het bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380 kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft. Het tracé komt volledig ten zuiden van de grens van de gemeente Steenbergen te liggen en kruist nergens haar grondgebied.

Overigens had de maker van het beeld, houtkunstenaar Peter de Koning, toegezegd bij goed nieuws een ‘duimpje omhoog’-beeld te maken. Het ontbreekt hem op dit moment helaas aan de tijd om die belofte in te willigen. Geen probleem voor De Rijke die ter compensatie de vlag voor zijn woning in top heeft gehesen.