Protest tegen hogere geluidsoverlast van Zeelandweg Oost

STEENBERGEN – Uit onafhankelijk onderzoek dat bewoners van de Stoofdijk op eigen kosten hebben laten uitvoeren blijkt dat de toekomstige geluidsbelasting van de Zeelandweg Oost beduidend hoger uitpakt dan Rijkswaterstaat altijd heeft beweerd.

De bewoners lieten alle cijfers narekenen door Kraaij Akoestisch Adviesbureau uit Roosendaal. Kraaij kwam tot de ontdekking dat Rijkswaterstaat het huidige aantal verkeersbewegingen op de Zeelandweg Oost heeft verhoogd ten opzichte van de officiële tellingen van de provincie.

Op die manier is de bestaande geluidsbelasting zogenaamd al hoger en blijft de toekomstige stijging binnen wettelijk de maximaal toegestane toename van 5 decibel. ,,In werkelijkheid krijgen we hier te maken met een verhoging van 6 tot 7 decibel. Dat geldt voor alle huizen die onder de invloedsfeer van de Zeelandweg Oost vallen,’’ zegt woordvoerder Paul van Nieuwenhuyzen van de bewoners.

'Fraude en meineed'

,,We hebben Rijkswaterstaat bij herhaling gevraagd of zij de officiële tellingen van de provincie als uitgangspunt hebben genomen en daarop is steevast een bevestigend antwoord gekomen, maar dat blijkt nu dus niet zo te zijn. Op deze manier probeert Rijkswaterstaat onder geluidswerende maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen en het aanbrengen van stil asfalt, uit te komen. Er is door Rijkswaterstaat gewoon fraude en meineed gepleegd tijdens de behandeling van onze klachten bij de Raad van State. We gaan nu in eerste instantie bij de gemeente aandringen op correcte naleving van de wet- en regelgeving. Gebeurt er niks, dan zullen we verdere stappen niet schuwen om deze schandalige gang van zaken aan de kaak te stellen.’’

Protestbeeld

Om hun ongenoegen te onderstrepen hebben de bewoners de veelbesproken  ‘protestlul’ van kunstenaar Peter de Koning gehuurd. Die staat nu fier overeind op de kruising van de Stoofdijk met de Zeelandweg Oost. Van Nieuwenhuyzen benadrukt dat de omwonenden zich niet tegen de A4 zelf verzetten. ,,Die had er al lang moeten liggen. Wij komen op voor onze rechten, dat is alles.’’

Meer over dit onderwerp kunt u vandaag lezen in de Steenbergse Courant