Protest laait weer op, college wil in gesprek met tegenstanders nieuwe huisvesting statushouders

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders hoopt dat degenen die via Facebook hun protesten kenbaar hebben gemaakt tegen de realisatie van 40 sociale huurappartementen, waarvan eenderde wordt bestemd voor de huisvesting van statushouders, het gesprek aan willen gaan over deze kwestie. ,,Ik zeg niet dat we altijd alles kunnen oplossen, maar je moet wel met elkaar willen blijven praten,'' zegt wethouder Cors Zijlmans.

Vorige week werd bekend dat Stadlander 40 zogeheten Finch-woningen wil gaan bouwen op Buiten de Veste. Het merendeel van deze duurzame appartementen is bedoeld om te voldoen aan de reguliere behoefte onder jongeren, alleenstaanden en/of mensen met een beperkt inkomen, voor wie op dit moment weinig kansen zijn op de lokale woningmarkt.

'Het is geen troep dat wordt neergezet'

Daarnaast biedt het project een gedeeltelijke oplossing voor de wettelijke huisvestingsopgave van statushouders waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet. ,,Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief is dit een goede toevoeging van onze bestaande woningvoorraad. We voldoen hiermee ook deels aan de opdracht vanuit de raad om op korte termijn voor honderd extra sociale huurwoningen te zorgen,’’ stelt wethouder Petra Lepolder. ,,Het is bovendien geen troep dat wordt neergezet, maar een innovatief en prijswinnend concept. We moeten er trots op zijn dat Stadlander deze huizen hier wil bouwen.’’

'Het beeld van ooit is ingehaald door de tijd'

Een aantal buurtbewoners toonden zich vorige week tijdens een informatieavond over het nieuwbouwplan onaangenaam verrast, maar dan vooral omdat zij de voorkeur geven aan vrijstaande woningen in hun omgeving en graag eerder geïnformeerd hadden willen worden over het project. ,,Het beeld van ooit bestaat niet meer, dat is ingehaald door de tijd. We moeten nu inspelen op de vraag en de demografische ontwikkelingen. Er komen nu eenmaal meer kleine huishoudens,’’ aldus Lepolder.

'Protest tegen het doordrukken van asielzoekerswijk naast een basisschool'

Ondertussen roeren dus ook de tegenstanders van de komst van asielzoekers naar Steenbergen zich weer. Op Facebook werd onlangs de pagina ‘Protest tegen het doordrukken van de asielzoekerswijk naast een basisschool’ gelanceerd. De actiegroep ‘Geen AZC in Stb’ doet hierbij de oproep om aanstaande donderdagavond de raadsvergadering bij te wonen, waarbij het onderwerp ter sprake zou komen.

'Als zij er niet met ons over willen praten, zouden wij dat zeer betreuren'

Dat laatste is echter niet het geval. Het plan bevindt zich nog in de planologische fase en zal pas later ter beoordeling aan de raad worden voorgelegd. Burgemeester Ruud van den Belt heeft via Facebook dan ook aan de mensen achter het protest gevraagd om met hem het gesprek aan te gaan over de kwestie. ,,We hopen dat daaraan gehoor wordt gegeven, want als zij er niet meer met ons over willen praten, zouden wij dat erg betreuren,’’ zei wethouder Cors Zijlmans gisteren, bij afwezigheid van de burgemeester, namens het college.