Projectontwikkelaars zonneparken zetten tegenaanval in

STEENBERGEN – Ze zijn lange tijd op de achtergrond gebleven, maar de projectontwikkelaars die zonnevelden willen in het Oudland treden in de eindfase alsnog naar voren. Ib vogt en Odura willen de gemeenteraad hun kant van het verhaal laten horen voordat er definitief wordt besloten om de visie energie en ruimte aan te passen en daarmee het Oudland als locatie voor zonnevelden te schrappen. In hun ogen zijn de ruim 2400 protesthandtekeningen die de werkgroep heeft opgehaald, verkregen door informatie te verstrekken die “misleidend en onvolledig is.”

Het zijn rake woorden van Ellenus Venema van ib vogt. Onlangs heeft deze projectontwikkelaar de officiële vergunningsaanvraag ingediend voor zonnepark Waterhoefke, het noordelijk deel van het Oudland. Dit gedeelte is agrarisch gebied en daar zit volgens Venema al de misleiding in. “Door de leden van de werkgroep wordt het allemaal op een hoop gegooid waardoor de suggestie wordt gewekt dat deze landbouwgronden waardevolle natuur zijn. In werkelijkheid gaat het om gronden met een hoge concentratie stikstof en die zijn omgeven door sloten waar geen leven meer in zit. De grondeigenaar, de familie Lauwerijssen, heeft aangegeven te willen stoppen met de veehouderij om een zorgboerderij te beginnen. Daarmee wordt het een aantrekkelijk gebied waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft.”

“Werkgroep: herkennen ons niet in aantijgingen”

“Het zijn harde aantijgingen waar we ons niet in herkennen, omdat we alle informatie op onze website netjes en zorgvuldig hebben opgesteld. Wij hebben ons sterk gemaakt voor deze zaak en dat is ons democratisch recht, net zo goed als de projectontwikkelaars dat hebben. Het blijkt gewoon dat niet alleen in Steenbergen, maar ook in omringende gemeenten, mensen dit niet zien zitten. Overigens, als het om dat stuk grond gaat spreken we als werkgroep niet over natuur, maar over landschappelijk waardevol gebied. Het kan misschien wel verarmde landbouwgrond zijn, maar als het aan natuurgebied grenst is het net zo belangrijk om daarmee de openheid van het landschap te bewaren”, klinkt het vanuit de mond van Louis de Haan van werkgroep Bescherm het Oudland.

In de editie van Steenbergse Courant van deze vrijdag 14 mei staat hierover een uitgebreid artikel van Nicole van de Donk met meer informatie.
Word lid van Steenbergse Courant voor slechts 42 euro per jaar en ontvang de krant binnen de bebouwde kom elke week in de bus. Daarnaast krijgt u de krant wanneer u dat wenst ook gratis digitaal toegestuurd.

Beelden bij dit artikel