Prohuis verwacht geen vertraging voor ‘Kroon op Dinteloord’

DINTELOORD – Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State kan de gemeenteraad van Steenbergen deze maand nog geen klap geven op het ontwerpbestemmingsplan Van Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat in Dinteloord. Projectontwikkelaar Prohuis verwacht echter niet dat de bouw van de 59 woningen in ‘Kroon van Dinteloord’ er vertraging door oploopt.

De rijksoverheid bepaalde eerder dat de uitstoot van stikstof op Natura2000 gebieden tijdens bouwwerkzaamheden gering is en daarom niet meegenomen hoeft te worden in de bestemmingsplanprocedure. De Raad van State gaat niet mee in die gedachtegang zo bleek uit de uitspraak van 2 november jongstleden. Wanneer de gevolgen van stikstofdepositie niet uitgesloten kunnen worden, moet het altijd onderzocht worden, aldus de Afdeling Bestuursrechtspraak. In het geval van ‘Kroon op Dinteloord’ gaat het om de nabijheid van Natura2000-gebied Krammer Volkerak.

Na de bouwvak

Vooralsnog gaat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen er vanuit dat de gemeenteraad in januari alsnog een besluit kan nemen. De maand vertraging in het vergunningsproces zal naar verwachting van Jacco Schipper, director bij Prohuis, niet terug te zien zijn in de uiteindelijk uitvoering. “De planning was om pas na de bouwvak met de bouw te beginnen en we verwachten niet dat deze uitspraak daar enige verandering in brengt.” Het wachten is nu op de nieuwe rekenmethodiek voor de stikstofuitstoot die vanuit rijksoverheid naar de gemeente moet komen. Wanneer die er is, kan het plan verder de procedure in.

 ‘Kroon op Dinteloord’ is volgens het college niet het enige project dat gevolgen van de uitspraak ondervindt. In december komt het college met meer informatie.

Door: Dasja Abresch