Proef om meer muskusratten in leven te houden

DINTELOORD – De Nederlandse Waterschappen beginnen volgende week met een drie jaar durende proef in Dinteloord, waarbij het beschermen van de muskusrat centraal staat. Muskusratten zijn volgens veel natuurbeschermingsorganisaties te vaak onnodig gedood. Toch is het doden van de dieren in bepaalde mate onvermijdelijk, omdat zij onder andere dijken ondermijnen.

Tot tien jaar geleden werden er in Nederland ongeveer 400.000 muskusratten per jaar gevangen in klemmen of fuiken, tot onvrede van natuurbeschermingsorganisaties. Het afgelopen jaar was dat aantal nog maar minder dan 100.000.

Met de proef, die behalve Dinteloord ook in Lelystad wordt uitgevoerd, willen de Nederlandse Waterschappen kijken of het mogelijk is om nog meer ratten in leven te houden. ,,We zetten vanaf nu alleen vallen bij de dijken en de dorpskern van Dinteloord. De andere wateren laten we voor wat het is,” aldus Jack Rombouts van waterschap Brabantse Delta.