Proef met duurzame bestrijding onkruid

DINTELOORD – In de Dinteloordse havenkom vond gistermiddag de aftrap plaats van een pilot voor de duurzame bestrijding van onkruid in de gemeente Steenbergen. Een symbolische plaats, daar de inwoners van Dinteloord al jarenlang steen en been klagen over het woekerende onkruid.

,,Vanaf 1 april 2016 is het in heel Nederland verboden om chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten bij de bestrijding van onkruid. Een maatregel die de gemeente Steenbergen van harte onderschrijft, te meer daar het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente,’’ aldus wethouder Cors Zijlmans.

Pilot van een jaar met gespecialiseerde bedrijven

Omdat onkruid niettemin een probleem blijft, is de gemeente voornemens het ongerief voortaan met duurzame middelen tegen te gaan. Het komende jaar gaat zij daarom een samenwerking aan met twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in het onderhoud van de openbare ruimte, te weten Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. en Krinkels B.V. De samenwerking is een eenjarige pilot. Na afloop ervan worden de resultaten geëvalueerd en bekeken hoe verder te gaan.

Duurzaam teamwerk

,,Binnen de pilot gaan de genoemde bedrijven, samen met medewerkers van WVS (werkvoorzieningsschap) en ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) aan de slag om op een duurzame manier het onkruid te beheersen,’’ vertelde wethouder Zijlmans. ,,Bij dit karwei zetten we in op teamwerk. Hoewel de machines het zware werk doen, blijft onkruidbeheersing mensenwerk.’’

Blue-Green en Red-Green

‘Er zijn twee apparaten beschikbaar om het onkruid tegen te gaan, namelijk de Red-Green en de Blue-Green. De Red-Green is een op hout gestookte hete-luchtbrander, waarmee grote oppervlakten behandeld kunnen worden. De Red-Green is honderd procent CO2-neutraal,’’ benadrukte Hans Punt van Punt B.V.

,,De Blue-Green verzorgt obstakels en plaatsen die niet met een grote machine te behandelen zijn. Het apparaat wordt elektrisch aangedreven en ook het bestrijdingsproces gebeurt zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Kortom, met deze apparaten zijn we in staat om onkruid op duurzame wijze te beheersen.’’

Punt B.V. zal het onkruid tijdens de proefperiode in Dinteloord en Steenbergen te lijf gaan. Krinkels B.V. neemt de onkruidbestrijding in de andere kernen van de gemeente voor z’n rekening.