Primeur voor Steenbergen: ‘mobiele dijk’ tegen wateroverlast

STEENBERGEN – Op de Kade in Steenbergen was vanmiddag een landelijke primeur te bewonderen: de eerste ‘mobiele dijk’ die door een gemeente en een waterschap – in dit geval Brabantse Delta – is aangeschaft om er in geval van extreem hoog water voor te zorgen dat de plaatselijke bevolking droge voeten houdt.

Het geld voor de zogeheten ‘Tube Barrier’ – die eruit ziet als een grote, langgerekte rups – is beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat en komt voort uit de ontwikkeling van het Volkerak-Zoommeer tot de grootste waterberging van ons land. Wanneer het spookt op zee en de stormvloedkering daarom afgesloten moet worden, zou het water uit de Maas de Randstad kunnen overspoelen.

Internationale belangstelling voor nieuwe uitvinding

Om dat te voorkomen, kan dat overtollige water dan naar in het Volkerak-Zoommeer worden opgevangen. Het gevolg daarvan is echter weer dat Steenbergen en Dinteloord met wateroverlast te maken krijgen. Vanuit de gemeenschap hier klonk derhalve het verzoek richting gemeente en waterschap om voor dit probleem een oplossing te zoeken. Die werd gevonden in de ‘Tube Barrier’, een typisch Nederlandse uitvinding, waarvoor ook al volop internationale belangstelling is.

Water wordt met water gekeerd

Uniek aan de snel op te zetten ‘buis’ is dat ’ie water met water keert. Het water dat over de kade-rand stroomt, wordt middels een grote flap opgevangen en opgevangen in de mobiele kering, waardoor een massieve dijk ontstaat, die niet van z’n plek te krijgen is.

Speciaal ten bate van de Steenbergse haven is een ‘Tube Barrier’ met een maximale lengte van 100 meter en een hoogte van 1 meter ontwikkeld. Voor de haven en het havenkanaal in Dinteloord is een mobiele kering van wel 600 meter nodig.

Zandzakken

Bekeken wordt nog of hiervoor ook gebruik gemaakt zal worden van het nieuwe principe, dat vanmiddag op de Steenbergse Kade – onder het toeziend oog van wethouder Cors Zijlmans en waterschapsbestuurder Huub Hieltjes – werd gedemonstreerd en alleen maar voordelen biedt ten opzichte van de aloude zandzakken. Die zijn immers niet waterdicht en het duurt veel langer om voldoende zandzakken op te werpen om hoge waterstanden de baas te blijven.