Predicaat ‘Excellente School’ of niet: R@velijn biedt kwaliteit

STEENBERGEN – Het gaat heel goed met VMBO-school ’t R@velijn aan de Molenweg. Niet alleen groeit de school – tegen de stroom van krimp in – voor wat betreft het leerlingenaantal, ook de kwaliteit van het onderwijs is de afgelopen zes jaar ontegenzeggelijk toegenomen. De school is nu in afwachting van het predicaat ‘Exellente School’ en hoort aanstaande maandag of men dit ook krijgt.

“De kans hierop is heel groot. Alle indicatoren staan namelijk op groen. We zijn feitelijk ook een excellente school of beter gezegd we werken er dagelijks met alle teamleden, leerlingen en ouders hard aan om dat te zijn.

Omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit die we bieden hebben we ons aangemeld voor dit predicaat. Dan ga je als school een traject in. Eerst bekijkt de onderwijsinspectie of je in aanmerking komt. Vervolgens moet er een vragenlijst worden ingevuld en we hebben een zogenoemd excellentieprofiel opgesteld. Dat kan voor onderdelen, maar wij hebben dit voor heel de school gedaan. Dus voor zowel basis als kader als onze Mavo. We hebben het profiel gezet op toekomstbestendig en toekomstgericht. Dit betekent dat we onze leerlingen opleiden naar een goede toekomst. Dat ze juist die vaardigheden en bekwaamheden krijgen waarmee ze in vervolgopleidingen ook verder kunnen”, vertelt directeur Huibert de Jonge.

Vooruitlopen op komst Maatwerkdiploma
“We leveren de leerlingen meer maatwerk. Dit kan goed, omdat we digitaal aan de slag zijn.  Leerlingen kunnen in verschillende tempo’s werken, maar ook op een hoger niveau als ze dat aankunnen. En als het wat minder gaat kan het op een wat lager niveau. We hebben de Tech-mavo, waarmee de leerlingen tegen het Havoniveau aanzitten.

Het is natuurlijk wel van belang dat het vervolgonderwijs daar ook iets mee kan en doet. Ook daar trekken wij hard aan, door in nauw overleg met het vervolgonderwijs te zijn. In de nabije toekomst verwachten wij de komst van maatwerkdiploma’s. Dat juichen wij toe en we zijn daar al direct klaar voor.

Buiten de vaste kaders
Als excellente school kunnen we vooruitlopend hierop ook wat meer buiten de vaste kaders werken. Bijvoorbeeld zouden we meer in het derde leerjaar kunnen gaan examineren. Dat mag nu al wel, maar nu wordt alles weggezet onder het laagste niveau dat een leerling doet. Daar krijgt hij of zij zijn diploma van. Dus ook al doet de leerling vakken op bijvoorbeeld Havoniveau. Het wordt uiteindelijk een Mavodiploma. Bij maatwerkdiploma’s is er dus de mogelijkheid van niveau verschil.

Dit is overigens wel het moment. Het bepaalde gemiddelde voor doorstroming naar de Havo is losgelaten. Er komt een zevende vak in 2019, zo heeft de staatssecretaris gezegd. Bij ons doen ze allemaal al zeven of acht vakken. Met een beroepsgerichte component erin. Een leerling met ambitie kan zelfs een negende vak kiezen”.

Uitstekende naam
’t R@velijn heeft door de kwaliteit van onderwijs in de regio een uitstekende naam gekregen. Met verbazing realiseren we ons hoe snel het negatieve imago dat de school tot een jaar of zes geleden had volledig is omgeslagen.

Voor Huibert de Jonge is het duidelijk hoe dat zo snel heeft kunnen gaan. “Vanaf het nieuwe begin deden we zaken al anders. We hadden een open dag tijdens de bouw van deze school. Daarin toonden we duidelijk welke koers we zouden gaan varen. We voerden al voor we hier in trokken tal van veranderingen door. Bijvoorbeeld in de richting van duidelijke schoolafspraken. Maar ook goed kijken naar de leerling en ons onderwijs erop afstemmen. Het is vervolgens snel gegaan.

Niet alleen door de nieuwbouw
Overigens zijn de verbeteringen en de effecten ook gebleven. Het is niet alleen door de nieuwbouw gekomen. De invloed daarvan is in de praktijk vaak slechts een of twee jaar. Het is de kwaliteit die we bieden die vertaalde zich in een sterke groei die aanhield. We zijn zes jaar terug gestart met 274 leerlingen en dat groeide naar 620 nu”.

Het aantal leerkrachten op ’t R@velijn kreeg een ruime verdubbeling. Op dit moment zijn er 71 personeelsleden, waarvan 65 direct in het onderwijs.

Ruimte voor ontwikkeling
“Wij laten de leerlingen zelf ontdekken wat ze willen. En kijken meer naar wat deze kan dan wat hij of zij niet kan. We bereiden leerlingen voor zodat ze hun vaardigheden later goed kunnen gebruiken. Mijn verwachting is dat het maatwerkdiploma er op niet al te lange termijn gaat komen. Dat is een goede zaak. Het geeft meer ruimte om een leerling zich te laten ontwikkelen waarin deze goed is.

We zijn ook goed in gesprek met de vervolgopleidingen hier in de regio. Want ook daar moet men meegaan in deze ontwikkeling”.

Bezoek
Het vertrouwen is er bij ’t R@velijn dat de predicaat er gaan komen. Maar ook al zou dat niet gebeuren, is het al opgevallen dat de kwaliteit en de manier van werken prima is. “We krijgen regelmatig bezoek van onderwijsmensen uit Nederland en zelfs het buitenland. Per maand komen er hier wel vier delegaties op bezoek”.

En ook ouders en leerlingen hebben door dat ’t R@velijn excelleert. Het slagingspercentage is bijzonder hoog. Meer dan 95 procent is opvallend te noemen.

Huibert de Jonge hierover: “We maken gebruik van de modernste technieken. De leerlingen komen in aanraking met zorgrobots, leren met tablets en krijgen te maken met zaken zoals programmeren. We leiden ze op voor een beroep en anticiperen op veranderingen. Die gaan overigens razendsnel. Weet je dat er inmiddels zo’n 3000 beroepen zijn verdwenen. Er zijn andere voor in de plaats gekomen”.

“Naast uitstekend onderwijs hebben we hier een open cultuur. Leerkrachten en leerlingen spreken elkaar erop aan als zaken niet in orde zijn. We zijn doordrongen van het hoe en waarom. Dat zorgt voor goede motivatie. Voor het overige zijn we gewoon een school met de problematiek waarmee die nu eenmaal te maken krijgt”.