Portefeuilles wethouders zijn verdeeld

STEENBERGEN – Na de installatie van de leden van het college van burgemeester en wethouders is inmiddels ook de portefeuilleverdeling officieel bekend gemaakt.

VVD-wethouder Petra Lepolder, tevens ook 1e locoburgemeester, heeft onder andere Economie, Recreatie en Toerisme, Financiën en Ruimtelijke ordening in haar pakket.

Bij de twee wethouders die namens Gewoon Lokaal! in het college zitten, is het als volgt verdeeld: Wilma Baartmans is verantwoordelijk voor het Natuur- en groenbeleid, Duurzaamheid, Wonen, Afval, Beheer openbare ruimte en Armoedebeleid.

Haar partijgenoot Esther Prent heeft Jeugd, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur onder haar hoede. Tevens is zij aanspreekpunt voor de kernen.

De portefeuille van CDA-wethouder Koos Krook bestaat uit WMO, Jeugdzorg, Welzijnswerk, Participatiewet, Sociale zaken en Volksgezondheid.

Burgemeester Ruud van den Belt is verantwoordelijk voor Openbare orde en Veiligheid, Regionale samenwerking, Evenementen, Bedrijfsvoering en Communicatie.