Polsbandjes om jeugd met carnaval van alcohol af te houden

STEENBERGEN – Carnaval wordt de eerste ‘serieuze test’ als het gaat om de naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet die het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verbiedt. Om problemen en boetes voor zowel de jeugd als de kasteleins te voorkomen, doet de plaatselijke horeca een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van alle feestgangers. ,,Want carnaval moet een volksfeest voor jong en oud kunnen blijven,’’ stelt voorzitter Marc Tonissen van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot-Steenbergen.

,,Dus breng ons alsjeblieft niet in moeilijkheden en geef geen alcoholische drank aan jongeren die nog geen 18 zijn. We moeten ons allemaal aan de wet houden, zo is het nu eenmaal. Op boetes van 1360 euro per overtreding zit geen enkele kastelein te wachten, dat mag toch helder zijn.’’

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar die op openbare locaties (waartoe ook cafés behoren) op het bezit van alcohol worden betrapt, krijgen een boete van 45 euro. Voor 16- en 17-jarigen bedraagt de hoogte van de bekeuring 90 euro.

Polsbandjes voor 18- tot en met 25-jarigen

Na overleg met de gemeente en in het afdelingsbestuur, heeft de belangenorganisatie – die ook deel uitmaakt van het Keurmerk Veilig Uitgaan – besloten om gratis polsbandjes te gaan verstrekken aan zowel leden als niet-leden, in alle kernen. Café-eigenaren zijn niet verplicht om gebruik te maken van deze ‘voorzorgsmaatregel’, maar volgens Tonissen laten exploitanten hiermee wel zien dat zij er alles aan willen doen om het probleem in de kiem te smoren.

Vooruitlopend op definitieve afspraken, verwacht de voorzitter dat ervoor gekozen wordt om de polsbandjes uit te delen aan 18- tot 25 jarigen: de leeftijdsgroep die zich vaak moeilijk laat schatten. ,,Daarboven en daaronder is het meestal wel duidelijk.’’ 

,,We kiezen voor een goede kwaliteit polsbandjes, zodat deze wekenlang gedragen kunnen worden,’’ vervolgt Tonissen. ,,Dan hoef je dus maar één keer je ID te overleggen en ben je overal van af.’’

Generaties

De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot-Steenbergen, verwacht dat het ‘systeem’ twee tot drie weken voor het grote carnavalsweekeinde – van 1 t/m 4 maart – van start gaat. Hij hoopt dat alle uitbaters in heel de gemeente hun medewerking willen verlenen en zich houden aan het bijhorende protocol dat zo snel mogelijk wordt opgesteld. Ook middels posters zal het publiek trouwens worden gewezen op de Drank- en Horecawet, met het verzoek zich daaraan te conformeren.

,,Dit is volgens ons beter dan besluiten om de jeugd na een bepaalde tijd niet meer binnen te laten, zoals ook wel wordt geopperd. Carnaval is bij uitstek een feest dat verschillende generaties samen moeten kunnen vieren,’’ vindt Tonissen.

'Voorkomen dat het probleem zich naar de straat verplaatst'

,,Wij hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt dat de jeugd weer massaal in Steenbergen carnaval viert, hopelijk wordt dat met de nieuwe regelgeving niet teniet gedaan,’’ reageert voorzitter Arnold van der Heijden van de Stichting Karnaval Steenbergen desgevraagd. ,,Dat is zowel van belang voor de horeca als voor het carnavalsfeest. Het spreekt voor zich dat iedereen zich aan de wet moet houden, maar we willen toch liever niet dat de jeugd noodgedwongen over straat gaat zwerven, omdat ze in bepaalde cafés misschien niet meer binnen mogen? Dit valt allemaal niet onder de verantwoordelijkheid van de SKS, maar zo voelen we dat wel.’’

Strieneleutbonneklup

De Steenbergse horecabedrijven waar in carnavalstijd de Strieneleutbonnen geldig zijn, hebben geen eenduidige afspraken gemaakt in deze kwestie, aldus André Verhagen van de Strieneleutbonneklup. Het idee van de polsbandjes spreekt hem wel aan. ,,Er zullen echter cafés zijn die jongeren onder de 18 niet meer binnenlaten, zo heb ik in ons overleg gemerkt. Maar die groep moet ook ergens blijven en carnaval kunnen vieren. En we willen geen ‘alcoholtoestanden’ op straat, toch? We moeten met z’n allen ons best doen om de regels na te leven en de jeugd, maar ook hun ouders, er van zien te overtuigen dat het echt niet meer mag.’’

Identiteitsbewijs

Eigenaar Patrick Dam van café-zaal De Joosse wil er jongeren vooral op attenderen dat zij hun identiteitsbewijs altijd bij zich moeten dragen en heeft besloten de beveiligers die hij sowieso inzet met carnaval preventief te laten controleren. ,,Dat is naar ons idee de beste manier om eventuele problemen te voorkomen. Het lastige blijft dat er meer wegen naar Rome leiden, maar wij willen de jeugd zeker niet buitensluiten. Ik heb trouwens geen idee of er juist veelvuldig gecontroleerd gaat worden, of dat het enigszins door de vingers wordt gezien, ten gunste van dit grote volksfeest.’’

Controles

De handhaving van de Drank- en Horecawet is een taak van de gemeente. In regionaal verband wordt gewerkt aan een team van speciaal hiertoe opgeleide en bevoegde boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren, die de controles gaan uitvoeren en indien nodig verbaliserend mogen optreden, zo weet woordvoerder Frits Slootmans van de gemeente Steenbergen te vertellen. Wanneer dat team operationeel wordt, is nog niet bekend. ,,Tot die tijd zullen wij als gemeente zelfstandig naar bevind van zaken handelen.’’