Politiek ongenoegen over problemen bij herstel Fort Henricus

STEENBERGEN – De fracties van GB/Dé Lokale Partij, Door! en D66 hebben vanmiddag – bij het uitspreken van de algemene beschouwingen op de perspectiefnota – hun verbazing en ongenoegen uitgesproken over de gerezen problemen bij het in ere herstellen van Fort Henricus.

Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat de overgebleven contouren van het 17de eeuwse verdedigingsbolwerk ‘historisch niet verklaarbaar zijn’, zo schrijft het college in de perspectiefnota, zeg maar het gemeentelijke beleidsplan voor 2014.

Het restauratieplan is nu aangepast, maar de benodigde financiële middelen voor de uitvoering ontbreken vooralsnog. Juist deze week werd namelijk bekend dat de provincie op dit moment geen subsidie wil verstrekken aan het project ‘De Linie’. Dat is het grotendeels op Steenbergs grondgebied gesitueerde onderdeel van de grootscheepse plannen van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht, bedoeld om het landschap van de Brabantse Wal zoveel mogelijk zijn originele status terug te geven. En daarmee de recreatie in het gebied te bevorderen.

Uitkijktoren Hoogendoorn

Het subsidieverzoek voor ‘De Linie’ gaat volgend jaar in de herkansing. Ondertussen willen burgemeester en wethouders op Fort Henricus, gelegen aan het einde van Schansdijk tussen Steenbergen en De Heen, wel de uitkijktoren realiseren die vorig jaar rond deze tijd als afscheidscadeau aan (oud-)burgemeester Jan Hoogendoorn werd geschonken. Daarvoor is een bedrag van 51.000 euro nodig.

Fractie Door! vindt het überhaupt onnodig dat de herstelwerken aan het Rijksmonument uit 1626 worden aangepast. ‘Handel naar de geest van het Fort, niet naar de letter’, stelt de oppositiepartij in een motie die zij heeft ingediend.

Grondaanvoer

GB/Dé Lokale Partij noemde het vanmiddag ‘je reinste kapitaalvernieting’ en kondigde aan geen toestemming te zullen verlenen opnieuw veel geld te investeren omdat Fort Henricus niet exact op de historische locatie ligt. D66 plaatste de kanttekening dat er ‘wel meer niet zou kunnen kloppen dan alleen de exacte positie: voor het fort is heel veel grond aangevoerd, terwijl in het verleden nooit grond is weggehaald’.

Vergadering verloopt (te) vlot

De vergadering over de perspectiefnota begon om 16.00 uur. Doordat de partijen maximaal tien minuten spreektijd kregen en de (eenmans)fracties PvdA en Lijst Ger de Neve niet aanwezig waren, verliep het eerste gedeelte zo vlot dat het college in eerste termijn zelfs al antwoord heeft gegeven op de gestelde vragen. Dit zou volgens de oorspronkelijke planning pas vanaf 19.00 uur gebeuren, na eetpauze.

De laatste vergadering voor het zomerreces gaat nog steeds om zeven uur verder, maar dan met het politieke debat. Belangstellenden die vanavond op de publieke tribune of thuis voor de buis de beraadslagingen willen volgen, hebben dus al een belangrijk deel gemist. Kennelijk hadden de gemeentebestuurders dit even niet in de gaten. Ook de raadsleden Jeroen Weerdenburg (CDA), Nicky Broos (VVD) en Willem van den Berge (PvdA) misten zodoende de beantwoording in eerste termijn van burgemeester en wethouders. Ger de Neve zou er sowieso niet zijn, hij is op vakantie.