Politiek laat gedupeerde bewoners Stoofdijk niet in de kou staan

STEENBERGEN – De Steenbergse politiek heeft zich bereid verklaart de bewoners op de hoek van de Stoofdijk en de Zeelandweg Oost uit het verdomhoekje te halen waar zij door de aanleg van de A4 ongevraagd in terechtgekomen zijn.

,,Deze mensen zitten in een hopeloze situatie en verdienen onze steun, ook al is de gemeente in deze kwestie eigenlijk geen partij. Maar we kunnen de bewoners niet aan hun lot overlaten. Het college moet echt druk gaan uitoefenen op Rijkswaterstaat om voor een oplossing te zorgen,’’ stelt Lian Korst van het CDA, naar aanleiding van de commissievergadering Ruimte & Economie van woensdagavond.

Daarin maakte bewonerswoordvoerder Paul van Nieuwenhuyzen gebruik van het inspreekrecht, om de politici nogmaals te wijzen op sterk toenemende geluidsoverlast van met name het verkeer op de Zeelandweg Oost, vanaf het moment dat de A4 en de daarbijhorende op- en afritten opengaan.

De bewoners hebben onlangs uit arren moede zelf een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, waaruit bleek dat de geluidsoverlast beduidend hoger uitvalt dan Rijkswaterstaat tot nu toe steeds beweerde.

'Nog een appeltje te schillen met Rijkswaterstaat'

Bij Rijkswaterstaat vonden de gedupeerden echter geen gehoor. ,,Gelukkig laat de raad ons niet in de kou staan,’’ reageert Paul van Nieuwenhuyzen. Hij noemt het te gek voor woorden dat burgers zelf hemel en aarde moeten bewegen om hun recht te halen en het ‘gegoochel met getallen’ aan de kaak te stellen. ,,Tegelijkertijd bewijst de reactie van de raad dat je de strijd nooit moet opgeven.’’

,,Hoewel we graag duidelijkheid willen over de juistheid van de verschillende cijfers over het aantal verkeersbewegingen en de decibellen die daaruit voortvloeien, kan iedereen met eigen ogen zien dat de Stoofdijk-bewoners in een onmogelijke positie zitten,’’ stelt Lian Korst.

,,Wat de cijfermatige waarheid ook is: er moet gewoon iets aan deze situatie gebeuren. We hebben als gemeente sowieso nog een appeltje te schillen met Rijkswaterstaat, over onze bijdrage van drie miljoen voor de versnelde aanleg van de snelweg, terwijl die nu  pas in maart 2015 klaar is. Ook wat dat betreft had Rijkswaterstaat zich behoorlijk verrekend.’’

Maatregelen

Op basis van de resultaten van het akoestisch onderzoek dat de bewoners hebben laten uitvoeren, zou Rijkswaterstaat een geluidswal- of scherm moeten oprichten om de Stoofdijk nog enigszins te ontlasten van geluidshinder. Verkeerstechnisch gezien is voor een dergelijke geluidswerende voorziening echter geen plaats, zo kregen de bewoners eerder te horen.

Het enige alternatief lijkt derhalve dat de eigenaren van een aantal woningen alsnog worden uitgekocht, waardoor er meteen ruimte ontstaat voor geluidswerende maatregelen ten bate van de overige huizen die op een steenworp afstand staan van de A4/Zeelandweg Oost.