Politiek afscheid vice raadsvoorzitter Koos Boluijt

DINTELOORD/STEENBERGEN – Alle zittende raadsleden zijn komende woensdag herkiesbaar, op eentje na: Koos Boluijt. De Dinteloorder neemt ongewild voor de derde keer afscheid. Hij wil niet omkijken in wrok, maar verdwijnt wel met een wrange nasmaak van het politieke toneel. ,,Ik sta volledig achter mijn keuzes en de dingen die ik heb gezegd over het CDA en de burgemeesterskwestie, een gebeurtenis waardoor Steenbergen is teruggeworpen in de tijd en dat is erg jammer.’’

‘Ik heb dingen zien gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen’, sprak Boluijt als vice-voorzitter van de gemeenteraad in de openbaarheid, nadat CDA, VVD, D66, Steenbergen Anders, GB/Dé Lokale Partij en Door! het vertrouwen hadden opgezegd in burgemeester Saskia Bolten. ,,Onacceptabel zoals zij is weggezet en de manier waarop dat gebeurde, terwijl we nog midden in een verbeterproces zaten. Zo hoor je niet met mensen om te gaan, wie of wat ze ook zijn.’’

Speelbal

Zij voldeed bovendien voor meer dan 90 procent aan het profiel dat de raad zelf heeft opgesteld en op basis waarvan zij unaniem is benoemd. De reacties vanuit de burgers spreken dan ook voor zich. Saskia Bolten is doelbewust een speelbal geworden van de politiek en heeft dat zelf natuurlijk ook gevoeld. Wie in zo’n situatie terechtkomt, zoekt logischerwijs redding, escapes, strohalmen.’’

,,Met name in de laatste momenten voor de motie van wantrouwen is het allesbehalve kies verlopen, bij meerdere fracties. Meer wil ik daar – ook op dit moment – nog niet over zeggen, om niemand te beschadigen. Ik hou het liever netjes en degenen om wie het gaat krijgen het toch al moeilijk genoeg bij de verkiezing. Het zal bovendien allemaal nog wel eens naar buiten komen.’’

Comeback

Boluijt genoot ook na zijn opstappen als fractieleider van het CDA, afgelopen najaar, het vertrouwen van alle partijen als vice-voorzitter van de gemeenteraad, maar zag uiteindelijk geen kans het tij voor Saskia Bolten te keren. Ook niet voor zichzelf. Hij nam geen genoegen met de zesde plaats op de kandidatenlijst van het CDA, maar deed nog een ultieme poging tot een ‘comeback’, toen nummer twee Stan Kint zich terugtrok. ,,Ik heb opnieuw gesolliciteerd, naar de tweede plaats, maar kreeg niet de gelegenheid om de ledenvergadering toe te spreken voordat de lijst opnieuw werd vastgesteld.’’

'Zeer kwalijk'

De communicatielijnen tussen de partij die hij ruim dertig jaar ‘diende’, waren toen overigens al grotendeels verbroken. ,,Ik ben nog altijd lid, maar of ze zich daarvan bewust zijn weet ik niet. Ik heb na de aankondiging van mijn vertrek niemand meer gezien of gehoord, geen mail of nieuwsbrieven meer ontvangen, helemaal niets.''

,,Zo gaat het CDA, dat in Steenbergen zijn sociale gezicht heeft verloren, dus met haar leden om die vanaf de oprichting actief zijn en zich ontelbare uren hebben ingezet. Dat past niet bij het christendemocratische gedachtegoed en dat neem ik ze ook zeer kwalijk. Met alle nadelige gevolgen van dien voor mijn carrière, heb ik in 2006 mijn nek uitgestoken door wethouder te worden, wat niemand anders wilde. Die beslissing moest ik binnen het uur nemen.’’

'Diep door het stof gegaan'

,,Verder wil ik niet met modder gooien. Ik ben het CDA zeer erkentelijk voor de ontwikkelingskansen die mij geboden zijn in het openbaar bestuur, maar heb wel een klacht ingediend bij de afdeling Brabant. Anderzijds blijf ik beschikbaar voor de partij: provinciaal, regionaal of desgewenst ook lokaal, mits er dan eerst een heel goed gesprek plaatsvindt. Ik had de ambitie om nog een periode door te gaan, daarom ben ik blijven proberen om hoger op de lijst te komen, waarbij ik bereid was om diep door het stof te gaan.''

,,Tegelijkertijd ben ik ook van mening, dat het voor de bestuurbaarheid van de gemeente geen goede zaak is dat er zoveel oud-wethouders in de raad zitten. Dat worden er na deze verkiezingen misschien nog wel meer. De sfeer in het bestuur is weliswaar verbeterd en de oppositie was minder star dan voorheen, maar zó goed als wordt beweerd ging het nou ook weer niet.’’

'Ik mis de balans met de leefbaarheid'

,,Een ander probleem dat ik al die jaren ervaren heb, is dat de focus in Steenbergen te veel op de financiën ligt. Die zijn uiteraard heel belangrijk, maar de gemeente is financieel gezond en de reserves zijn groot genoeg. Ik mis de balans met de leefbaarheid. Goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur zijn onmisbaar voor het vestigingsklimaat. Als ik een advies aan de nieuwe raad zou mogen geven is het om daar zorgvuldig mee om te gaan. Het geeft geen pas om verenigingen uit te knijpen. De komende jaren worden de huren voor sportaccommodaties fors verhoogd, waardoor privatisering op termijn niet meer mogelijk is, want dan zijn de clubs al failliet.’’