Polikliniek verhuist niet mee naar Lindenburgh

STEENBERGEN – De polikliniek van ziekenhuis Bravis verhuist niet mee naar de nieuwe Lindenburgh. Op een nog nader te bepalen locatie in de kern Steenbergen komt een nieuwe poli met zogenaamde anderhalvelijnszorg. Een beproefde constructie waarmee specialismes van het ziekenhuis sneller en goedkoper toegankelijk worden. Wethouder Cor van Geel maakte dit gisteravond tijdens de oordeelvormende vergadering bekend naar aanleiding van vragen van de fractie van het CDA.

Deze fractie stelde bij monde van Jeroen Weerdenburg de vraag of het zorgwekkende gerucht dat de polikliniek niet terugkeert in De Lindenburgh al dan niet waar is. Van Geel had een geruststellend antwoord paraat. Naar aanleiding van dezelfde geluiden hield hij afgelopen donderdag een gesprek met vertegenwoordigers van het ziekenhuis. Zij vertelden de wethouder dat de polikliniek inderdaad niet mee verhuist met De Lindenburgh, maar zich op een andere plek in de kern Steenbergen vestigt. Daar wordt in de toekomst anderhalvelijnszorg geboden: uitgebreidere zorg die sneller toegankelijk én goedkoper is.

Geen doorverwijzing

In de huidige systematiek verwijst de huisarts bij twijfel door naar een specialist in het ziekenhuis voor een consult. Zodra de patiënt daar de drempel over stapt lopen de kosten snel op en komen ten laste van het eigen risico. En dat terwijl een consult vaak voldoende is om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door een kleine ingreep of medicatie.

Daarom verwijst binnen de anderhalvelijns zorg een huisarts de patiënt door naar specialisten die in de polikliniek werkzaam zijn. In veel gevallen kan het probleem daar al verholpen worden zonder een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Bij deze constructie komen de kosten voor het consult niet voor rekening van het eigen risico, maar vallen onder de basisverzekering. Volgen er uit het consult verdere onderzoeken dan  komen die wel ten laste van het eigen risico, evenals medicatie. Desalniettemin liggen de kosten voor anderhalvelijnszorg aanzienlijk lager.

Rechtsgelijkheid

Dat bracht Michel Lambers (Volkspartij) tot de vraag hoe dat dan zit met de rechtsgelijkheid van inwoners van Kruisland en Dinteloord die voor hun zorg op andere poliklinieken zijn aangewezen. Volgens Van Geel wordt bekeken of het mogelijk is dat deze beide kernen in de toekomst onder dezelfde huisartsengroep als inwoners van de andere kernen vallen. Vooralsnog is echter niet zeker of dat gaat gebeuren. Het is ook geen beleid waar de gemeente invloed op uit kan oefenen.

Zolang er geen locatie voor de nieuwe polikliniek is gevonden, blijft deze in Onze Stede gehuisvest.

Tekst: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen