Platform wil organisatie evenementen stroomlijnen

STEENBERGEN – Sinds vandaag heeft de Gemeente Steenbergen een eigen Evenementenplatform. Niet bedoeld voor de organisatie ervan, maar juist om bestaande en nieuwe evenementen te stroomlijnen. Door te voorkomen dat ze samenvallen, door ze aan elkaar te verbinden en door het initiatief ervoor te nemen wanneer dat nodig blijkt.

Het platform is samengesteld uit een zeskoppig dagelijks bestuur en uit een denktank van 27 leden die zich vooral vanuit hun expertisegebied in zullen zetten. Bijzonder is wel dat alle kernen van de Gemeente Steenbergen hierin vertegenwoordigd zijn. “Het is dus zeker niet zo dat we alleen over de kern Steenbergen na willen denken; we willen er juist zijn voor die grote gemeente Steenbergen”, zo legde Van Gils uit bij de start van EPS.

Koos Moerenhout Classic

Voorbeelden waar het beter zou kunnen, zijn er te over. “Het laatste weekend van mei waarin Bassrulers en de Koos Moerenhout Classic samenvielen bijvoorbeeld”, aldus het bestuurslid. “Maar ook het jaarconcert van Volharding dat nu ieder jaar weggestopt achter de Rabobank plaatsvindt, kan misschien wel juist naar de Markt. En als je aan mij vraagt wat voor soort activiteit ik nog mis hier in Steenbergen dan denk ik aan een ‘Draai van de Kaai’ zoals in Roosendaal. Maar het zijn allemaal slechts ideeën waarover we in gesprek gaan met de betrokken organisaties.”

Jammer

Ook volgens Burgemeester Vos is het een goede zaak dat een overkoepelend orgaan zich bezighoudt met de afstemming van activiteiten. “Mijn beeld van Steenbergen is dat hier veel georganiseerd wordt. Er zijn heel veel mensen die iets willen doen voor de gemeenschap, op elk gebied. Ieder weekend is er wel iets te doen. Het is altijd jammer wanneer je als gemeente moet constateren dat er teveel wordt georganiseerd in een weekend of dat een vergunning te laat is aangevraagd.”

Advies

Overigens heeft EPS geen officiële status of bevoegdheid. Zij kan alleen advies uitbrengen aan de organisator van activiteiten of aan de gemeente. Gevraagd en ongevraagd. Wat de andere partij met dit advies doet is volledig aan hem. Het platform is gevuld met ondernemers uit de diverse branches, vertegenwoordigers van kunst en cultuur en ‘ongebonden’ leden die zich in willen zetten voor de levendigheid en leefbaarheid in de kernen. Voor meer info: www.evenementenplatformsteenbergen.nl