Platanen op 16 december tegen de vlakte

STEENBERGEN – Het definitieve einde voor de negen platanen aan de Kruispoort lijkt nu echt onafwendbaar. Wethouder Wilma Baartmans heeft bekendgemaakt dat op 16 december de bomen tegen de vlakte gaan. Er was nog een bewoner die de kap via een voorlopige voorziening bij de rechter probeerde tegen te houden, maar dat verzoek is afgewezen. Er is inmiddels overeenstemming bereikt met de omwonenden over de invulling van de herplant. Het kappen van de bomen zal twee dagen gaan duren en gedurende die tijd zal de straat afgesloten zijn. 

De rechtbank heeft het verzoek op 25 oktober jl. behandeld en mondeling uitspraak gedaan. De reden waarom de rechter de voorlopige voorziening heeft afgewezen, is omdat het bezwaarschrift buiten de wettelijke termijn is ingediend. 

College moet proces- en reiskosten vergoeden

Naast deze spoedprocedure had de desbetreffende inwoner ook een beroep ingesteld. Het college heeft gepleit om de verzoeker ook hierin niet-ontvankelijk te verklaren vanwege het ontbreken van belanghebbendheid bij het besluit. Dat beroep is wel toegewezen, omdat er geen sprake was van niet-ontvankelijkheid wegens het ontbreken van belanghebbendheid, maar wegens het te laat indienen van het bezwaarschrift. Dit betekent dat het college van de gemeente Steenbergen de proces- en reiskosten van de verzoeker in de beroepszaak dient te vergoeden. 

Het besluit over het wel of niet kappen van de monumentale bomen heeft inmiddels jaren geduurd. De discussie ging er vooral over of je gezonde bomen mag kappen, alleen omdat de omwonenden een gevoel van onveiligheid ervaren. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl