Plannen zonnepark Nieuw-Vossemeer in volgende fase

NIEUW-VOSSEMEER – Er bestaat een grote kans dat zonnepark de Eendracht er gaat komen. De vergunningaanvraag voor het zonnepark van zo’n 45 hectare aan de rand van Nieuw-Vossemeer is nu in behandeling bij de gemeente, maar staat al op de lijst van voorkeurslocaties die zijn genoemd in de onlangs aangenomen visie Energie en Ruimte. Volgens initiatiefnemer Pure Energie zijn er positieve gesprekken geweest met o.a. de Dorpsraad en zullen Nieuw-Vossemeerders in de toekomst van het park gaan profiteren.

Pure Energie kiest ervoor om juist aan de voorkant van het project tijd en energie te investeren. Al een jaar geleden werd er een informatiebijeenkomst in ’t Wagenhuis georganiseerd voor de inwoners, terwijl er van een formele vergunningaanvraag nog helemaal geen sprake was. Maar volgens omgevingsmanager Maureen Bekke is het juist van belang om op voorhand in gesprek te gaan met de omgeving. “Er is in februari een werkgroep opgestart waar inwoners uit Nieuw-Vossemeer, de Dorpsraad en IVN/Stichting Brabantse Wal inzitten. Daar is bijvoorbeeld besproken dat ze het liefst een natuurlijke omheining rond het park willen van houten palen en schapengaas, in plaats van een industrieel hek. Sowieso zal 37 procent van het zonnepark onbedekt blijven om ingericht te worden voor natuurwaarden. Dat gaat om zo’n 30 voetbalvelden, veel meer dan wettelijk verplicht is.”

“Geld voor het dorp”

Ook is er in die gesprekken met de werkgroep gepraat over een zogenaamd Omgevingsfonds, zodat de omgeving ook de lusten heeft, en niet alleen de lasten. Voor de duur van 15 jaar stelt Pure Energie een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de hoeveelheid opgewekte energie. “Een jaarlijks bedrag wil ik nog niet noemen, omdat mensen zich daar dan op gaan vastpinnen. Maar het is best een groot bedrag waar het dorp leuke dingen mee kan doen op het gebied van duurzaamheid. Dat is niet alleen maar zonnepanelen op daken, maar kan ook sociale duurzaamheid zijn. De Dorpsraad gaat een centrale rol spelen in het beheren en uitkeren van deze middelen.”

Pure Energie verwacht binnen een maand duidelijkheid van het college te krijgen of het plan is goedgekeurd. Dan zal het nog ter inzage worden gelegd en volgt de wettelijke termijn waarin mensen bezwaar kunnen indienen.

Foto: De vergunningaanvraag voor een zonnepark van 45 hectare aan de Zeeweg in Nieuw-Vossemeer is in behandeling bij de gemeente. Omdat de landbouwgrond staat aangemerkt als van “mindere kwaliteit” is het sein op groen gegaan als mogelijke locatie voor een zonnepark.

Door: Nicole van de Donk