Plannen voor semi-permanente nieuwbouw in sociale huursector

STEENBERGEN – B en W verwachten op korte termijn duidelijkheid over de haalbaarheid van de nieuwbouw van 40 tot 60 semi-permanente nieuwbouwwoningen in Steenbergen, waarvan een gedeelte zal worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders. 

Ook voor twee locaties in andere kernen van de gemeente wordt bekeken of semi-permanente nieuwbouw de oplossing kan zijn. Het college is hierover in gesprek met Stadlander.

De woningstichting zal komend najaar tevens laten weten of er mogelijkheden zijn om de zorgcomplexen in Steenbergen en Welberg, die nu nog aan SDW worden verhuurd, te verbouwen tot sociale huurwoningen. 

Reden voor Stadlander om te opteren voor semi-permanente nieuwbouwwoningen is trouwens de verwachting dat er op de lange termijn krimp zal optreden, waardoor de huizen mettertijd wellicht overbodig worden.

Om welke locaties het gaat, heeft het college nog niet prijsgegeven. Eerder was echter al wel sprake van nieuwbouwplannen in dit verband op Buiten de Veste.