Plannen voor centra van Steenbergen en Dinteloord oogsten lof

STEENBERGEN – De oordeelvormende vergadering van de gemeente Steenbergen verliep donderdagavond in een complimenteuze sfeer. Op de agenda stonden het centrumplan ‘Vitaal Hart van de Stad met sterke toegangspoorten’ voor de kern Steenbergen en de ruimtelijke visie Centrumhaven Dinteloord. Beide rapporten werden met pluimen overladen door de raadsleden. Wel waren er nog wel wat vraagtekens over de financiële consequenties.

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in de centra van Steenbergen en Dinteloord. Voor  Dinteloord gaat het dan met name om een metamorfose van de buitenruimte. In Steenbergen ligt de focus op het ontwikkelen van activiteiten die de aantrekkingskracht van en de samenhang in het koopcentrum moeten verbeteren.

De kracht van beide projecten is met name gelegen in het feit dat het geen plannen zijn die op de gemeentelijke tekentafel zijn uitgedacht. Zij zijn juist tot stand gekomen in een breed verband van werkgroepen die bemenst werden door een scala aan belanghebbenden zoals ondernemers en inwoners.

Inzet van middelen

In Steenbergen komt het initiatief van het Retail Platform Steenbergen dat vorig jaar samen met de gemeente en de Rabobank het project Hart voor de Stad opzette. Dit leidde tot de input voor het centrumplan ‘Vitaal Hart van de Stad’.

Heet hangijzer in dit verhaal is nog wel de verdeling van kosten. Het centrumplan gaat uit van verdeling van de extra kosten tussen de gemeente en de ondernemers.  In november hield RPS een peiling onder de leden waaruit bleek dat de bereidheid om nog meer reclamebelasting te betalen op dit moment niet groot is. Voorzitter van het platform, Kees de Bruin, gaf voorafgaand aan de discussie afgelopen woensdag een toelichting: “Men wil verandering, maar staat sceptisch tegenover het verhogen van de reclamebelasting. Niet omdat men niet gelooft in een toekomstbestendig winkelhart, maar omdat men twijfels heeft over de inzet van middelen.”

Ondernemersfonds

De Bruin doelde daarmee op activiteiten die gefinancierd worden vanuit de reclamebelasting maar waarvan de retail niet overtuigd is dat zij ‘des winkeliers’ zijn. Hij noemde daarbij de hanging baskets, de sfeerverlichting, de wisseling van de banieren, de intocht van Sinterklaas en de organisatie van Koningsdag als voorbeelden.

Wilma Baartmans deed namens Gewoon Lokaal! het voorstel om te komen tot een fonds waarin de ondernemers en gemeente een gelijk deel bijdragen. “Wanneer de 50.000 euro die de ondernemers aan reclamebelasting betalen daarin verdubbeld wordt door de gemeente, zouden we nu al kunnen beginnen met de uitvoering van het centrumplan. “

Succes-story

Wat het centrum op dit moment met name nodig heeft, is volgens De Bruin “een kantelpunt”. Om alle neuzen in het centrum dezelfde kant op te krijgen, onderstreepte hij het belang van de aanstelling van een centrummanager zoals benoemd in het centrumplan. Deze persoon zou tevens voor de verbinding met andere projecten moeten zorgen zoals Waterpoort, Vestingpoort (Expeditie Nassau) en Cultuurpoort.

Kristel Schiphorst was voorzitter van een van de werkgroepen van het project Hart voor de Stad en sprak op persoonlijke titel in. Zij ondersteunde de suggestie van de centrummanager.  “Deze persoon zou wel volledig onafhankelijk moeten zijn met als enige opdracht van Steenbergen een succes-story te maken.” De Steenbergse liet zich kritisch uit over de tegenvallende deelname van de horeca aan het project en riep de gemeente op om extra inzet te plegen deze groep alsnog tot actie te bewegen.

De partijen in de gemeenteraad waren positief over de aanstelling van een centrummanager al was er wel enige verdeeldheid over de invulling van de functie. Het plan inclusief financiële vertaling wordt in februari ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Centrumhaven Dinteloord

De ruimtelijke visie ‘Centrumhaven Dinteloord’ voorziet in een grote verandering in het centrum van Dinteloord dat van havenkom tot en met Raadhuisplein op de schop gaat. Met name Tim Huisman van Steenbergen Anders toonde zich woensdagavond verheugd dat het plan er eindelijk is. Het raadslid informeerde met regelmaat naar de voortgang die wat hem betreft niet vlot genoeg ging. Toch was het uiteindelijk dezelfde Huisman  die het stuk niet als hamerstuk maar als bespreekstuk doorgeleidde naar de besluitvormende vergadering van 21 december.

Controlerende taak

Dat had te maken met de financiële vertaling die ook al door Willy Knop (Volkspartij) in twijfel werd getrokken. “We hebben het college gevraagd om een specificatie te geven op de acht ton werkbudget. We willen het proces niet belemmeren maar een antwoord op de vraag hebben we niet gekregen. We vinden het buitengewoon kwalijk dat een raadslid zijn controlerende taak niet naar behoren uit kan oefenen. Natuurlijk willen we een mooie nieuwe haven, maar alleen met een verantwoorde financiële onderbouwing.”

Volgens Zijlmans is voor deze manier gekozen om de voortgang in het verhaal te houden. ”Wanneer we steeds met een voorstel naar u toe moeten komen om krediet te voteren, lopen we alleen maar nog meer vertraging op.”

Met name de Volkspartij en Steenbergen Anders bleven sceptisch over deze wijze van financiering waarop Huisman voorstelde om er in de besluitvormende raad verder over te praten.