Plan voor ijsbaan op de Markt krijgt vorm

STEENBERGEN – Als het aan de Stadsraad Steenbergen, het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS), het Retail Platform Steenbergen (RPS) en de afdeling Steenbergen van Koninklijke Horeca Nederland ligt, komt er deze winter nog een kunstijsbaan te liggen op de Steenbergse Markt. De vier genoemde partijen hebben het plan inmiddels handen en voeten gegeven, maar voor de uitvoering ervan is wel een bedrag van 85.000 euro nodig.

De organisaties, waaruit een werkgroep is ontstaan waarbij ook de gemeente is betrokken, zijn de afgelopen tijd met elkaar om de tafel gaan zitten om de mogelijkheden te bekijken van een ijsbaan. Hoewel deze wens al langer leeft, gebeurde dit nu vooral naar aanleiding van een motie van de raad, die er bij B en W op aandrong te onderzoeken of een ijsbaan op de Markt haalbaar zou kunnen zijn.

Over één ding zijn alle betrokkenen het sowieso eens: een ijsbaan houdt het centrum levendig in de ‘donkere’ decembermaand en dat zou goed zijn voor zowel de winkeliers, de horeca-ondernemers als de bevolking.

Het kostenplaatje is echter niet misselijk. De komende tijd is het dan ook zaak om een bedrag van minimaal 45.000 euro aan sponsorgelden binnen te halen. Overige inkomsten worden o.a. gezocht in de verhuur van schaatsen, horeca-opbrengsten (pacht) en de kaartverkoop.

Op 15 oktober volgt er een ‘go or no go’-moment. Als er dan minstens 35.000 euro sponsorgeld is toegezegd, gaan de plannen door en kan er van 6 t/m 30 december geschaatst worden op de Markt. Zo niet, dan gaat de werkgroep zich richten op 2016.