Plaatje voor Fort Henricus ligt er, de weg ernaartoe nog hobbelig

STEENBERGEN – Wethouder Esther Prent heeft woensdagochtend in vogelvlucht gepresenteerd hoe ze van Fort Henricus een plek wil maken waar natuur, cultuur en activiteiten elkaar gaan vinden. Letterlijk in vogelvlucht want een 3D animatie liet zien hoe het fort meer zichtbaar wordt gemaakt, de gracht in ere wordt hersteld en de verbinding met de Vliet wordt gemaakt. De schets is een verdere uitwerking van het bredere plan voor het gebied rond Fort Henricus dat afgelopen december werd gepresenteerd. De vraag wat het gaat kosten en wat er gaat gebeuren met de loodsen die er nog staan, is echter nog niet beantwoord.

Op die concrete antwoorden zit de gemeenteraad wel te wachten, zo bleek bij de behandeling eind 2020. Zij hoopte toen al meer duidelijkheid te krijgen over de verkoop van de loodsen aan de Schansdijk die de gemeente in 2017 heeft aangekocht, met als doel die te door te verkopen aan een ondernemer. Wethouder Prent beloofde begin 2021 met die deeluitwerking voor Fort Henricus te komen. Die is er nu, maar los van dat het plaatje meer ingekleurd is, zijn er nog geen concrete acties genoemd. Maar volgens de wethouder zijn er wel degelijk belangrijke vorderingen gemaakt. 

“Agrarische bestemming moet er eerder af”

“De handen zijn bestuurlijk op elkaar en dat betekent dat we de volgende fase in kunnen gaan. We hebben de afgelopen tijd aanvullende gesprekken gevoerd met de ondernemers die ideeën hebben om iets te starten op de plek van de loods. Een belangrijke beperking die er nu is, is dat de agrarische bestemming nog gewijzigd moet worden. Normaal gesproken moet er eerst een plan liggen, maar we voeren gesprekken met de Provincie om te kijken of dat al eerder kan, omdat sommige ondernemers anders al afhaken.”

“Nog geen financiële consequenties aan dit besluit”

In de schetsen is te zien dat alleen de loods die nu nog in bezit is van de gemeente blijft staan en door een externe partij omgebouwd mag worden tot een semi-transparant gebouw. Maar op dit moment staan er nog andere loodsen en een bedrijfswoning. Die zouden dan gekocht en vervolgens gesloopt moeten worden om die openheid rond Fort Henricus te verkrijgen. Op de vraag voor wiens rekening dat dan moet komen, kon de wethouder in dit stadium nog geen antwoord geven. “Er zitten nog geen financiële consequenties aan het goedkeuren van dit document. Dat volgt pas bij het uitvoeringsprogramma met financiële paragraaf aan het einde van het jaar. We kunnen wel stappen maken met de loodsen die in ons bezit zijn. Het is een schets waar we naartoe willen; we kunnen ook verder zonder dat die andere gebouwen weg zijn.”

Selectieprocedure

Op 6 april wordt het plan voor Fort Henricus aan de raad voorgelegd. Als er groen licht wordt gegeven, zullen de gesprekken met de geïnteresseerde ondernemers worden afgerond. Mochten er meerdere partijen interesse hebben, dan volgt er een selectieprocedure waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Wel moet het plan passen in het plaatje dat het college voor ogen heeft. “Al staat dat niet in beton gegoten. Mocht er iemand een ander idee hebben, dan staan we daar ook voor open.”

Foto’s: Op de schetsen die het college naar buiten heeft gebracht, is te zien dat de gracht rond Fort Henricus in ere is hersteld, en dat er een extra toegangsbrug is. Qua bebouwing blijft dan alleen de loods over voor een potentiële ondernemer. Daar zitten echter wel eisen aan; zo moet er vrij zicht op het fort zijn.

Door: Nicole van de Donk

Beelden bij dit artikel