Pieter Korst (37) “We moeten de afstand tussen boeren en burgers kleiner maken”

STEENBERGEN –Hoeve ‘Kladwijck’, gelegen aan weg met diezelfde naam in het buitengebied van Steenbergen,  straalt de rust uit van een huis met een lange geschiedenis en een zekere toekomst. De monumentale boerderij is het thuis van Pieter Korst (37). Hij werd er geboren, groeide er op en woont er samen met vriendin Eveline nadat zijn ouders plaats maakten voor de vijfde generatie in het familiebedrijf. Hoewel de wortels van het boerenbedrijf teruggaan naar de negentiende eeuw is Pieter een agrariër van deze tijd. Met de kennis van nu, de technologieën van nu en een visie die verder reikt dan de eigen gronden. Niet voor niets is de Steenbergenaar sinds vorig jaar voorzitter van de afdeling ZLTO Steenbergen-Bergen op Zoom Noord. In die functie sprak Korst donderdagavond tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor ondernemend Steenbergen in al haar geledingen.

Na zijn atheneumdiploma te hebben behaald op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom, studeerde Pieter Korst bedrijfskunde en landbouweconomie aan de Universiteit van Wageningen. Vervolgens werkte hij geruime tijd in het bedrijfsleven. “Onze ouders hebben ons nooit enige druk opgelegd om het bedrijf over te nemen. Zij wilden dat ieder van ons een eigen pad koos. Dat van mij is vijf jaar geleden teruggelopen naar de boerderij.”

Agrarisch belang

Korst voelt zich thuis tussen de aardappelen, knolselderij, suikerbieten, ui, tarwe en gerst. Toch is ‘boeren’ niet de enige ambitie die hij koestert. “Ik vind het leuk om me in te zetten voor het algemeen agrarisch belang, wat natuurlijk deels mijn eigen belang is. Mijn vader was actief bij de ZLTO en mijn moeder was raadslid. Zelf heb ik ook al het nodige bestuurlijke werk gedaan.” Vorig jaar werd Pieter benoemd tot voorzitter van de ZLTO afdeling Steenbergen-Bergen op Zoom Noord. Een functie met de nodige uitdagingen. De steeds strenger wordende regelgeving, het klimaatakkoord, het dichten van de kloof tussen burger en boer, problematieken rondom arbeidsmigranten, ondermijning. Het is nog slechts een greep uit de smeltkroes aan onderwerpen waar ondernemers in de land-, (glas)tuinbouw en veeteelt mee te maken hebben. Zeker in een agrarische gemeente als Steenbergen.

Publieke opinie

Het zijn uitdagingen die Korst gedreven aangaat. “De leden in onze branche hebben het niet gemakkelijk. De wetgeving en subsidievoorwaarden worden steeds strenger met als gevolg stijgende kosten en achterblijvende opbrengsten. Er is geen sector die zo hard werkt aan verduurzaming maar aan de andere kant moeten we vechten tegen een negatieve publieke opinie.”
Onbekend maakt onbemind? “Dat is inderdaad wel deel van het probleem. Je hoort de gekste verhalen over onze sector. Vroeger was de afstand tussen boeren en burger veel kleiner en daarmee ook de acceptatie. Door de verstedelijking van het landschap is de kloof groter geworden. Dat levert een spanningsveld op. Als ZLTO proberen we de afstand tussen boeren en burgers kleiner te maken, bijvoorbeeld door het project Klasseboer waarbij we basisscholen uitnodigen op onze bedrijven en de leerlingen laten zien hoe hun voedsel nu eigenlijk geproduceerd wordt.”

Boeren hebben de oplossing

Anderzijds vindt Korst dat er vanuit de burgermaatschappij meer waardering en begrip voor de agrarische sector mag zijn. “Termen als vitaal platteland, bloemrijke akkerranden, diversiteit in de insectenpopulatie worden losjes gebruikt maar de uitvoering en het beheer ervan liggen bij de agrarische sector. De landbouw is van oudsher een innovatieve sector. Bij veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid liepen wij voorop. Ons credo is: Boeren hebben de oplossing. Wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd op duurzame wijze. Dat gaat verder dan het gewas op het land, maar gaat ook over energieopwekking en de wijze waarop we met de bodem en het water omgaan.”

Niet ideaal

De Visie Energie en Ruimte die momenteel door de gemeente Steenbergen in voorbereiding is, is voor de ZLTO een belangrijk onderwerp. Evenals het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. De directe aanleiding hiervoor is de verkeersdruk op de Burgemeester van Loonstraat in Steenbergen, onder meer door landbouwvoertuigen. “Steenbergen is een agrarische gemeente met de verkeersbewegingen die daarbij horen. Het is ook in ons voordeel dat dit veilig en praktisch gebeurt. De routes door Steenbergen en door de kern van Kruisland zijn gewoon niet ideaal. Daar moet echt iets veranderen en daar denken we graag over mee.”
Het onderwerp arbeidsmigranten prijkt eveneens hoog op de agenda. “We hebben deze mensen keihard nodig, want onder de Nederlanders vinden we ze niet. Wat nodig is, is duidelijk beleid. Met name rond huisvesting. Veel van onze leden worstelen ermee en de migranten zijn er vaak de dupe van.”

Ondermijning

De ZLTO neemt haar verantwoordelijkheid bij deze en tal van andere actuele onderwerpen die betrekking hebben op het platteland. Ondermijning bijvoorbeeld, nu al het modewoord van 2019. Door de verschuiving van criminaliteit van stad naar platteland loopt menig agrariër er tegenaan. “De meeste boeren zijn wel eens benaderd door dubieuze types die leegstaande schuren en loodsen willen huren. Dat is natuurlijk onverstandig, maar wel verleidelijk wanneer ieder jaar je kosten stijgen en je inkomsten teruglopen. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten en onze mensen op goede wijze voorlichten.”

Als nieuwbakken voorzitter weet Korst wat hem te doen staat: “Een goede belangenbehartiger zijn voor de leden van de ZLTO Steenbergen-Bergen op Zoom Noord. Dat vergt samenwerking tussen ondernemers, overheden en burgers en daar maak ik mij graag hard voor.”

Pieter Korst, voorzitter van de ZLTO afdeling Steenbergen-Bergen op Zoom Noord, poseert voor zijn woning. Hoeve ‘Kladwijck’ is al sinds 1865 familiebezit. Korst is de vijfde generatie die de boerderij bestiert.

Door: Dasja Abresch